Fler än Vändpunkt som driver på för basinkomst

Tidningen Syre hade ett fint nummer med fokus på basinkomst. Partiet Vändpunkt lyftes men även Basinkomstpartiet, Feministiskt Initiativ, Piratpartiet m fl. Bra att vi är många! Den typen av visioner skulle behövas i valrörelsen.

” ”Basinkomst stoppar den känsla av förnedring och kontroll som dagens bidragssystem kan innebära. En basinkomstmodell minskar administrationen och låter människor själva söka meningsfull sysselsättning på egna villkor”, står det i partiprogrammet.

Partiet tänker sig en basinkomst som skulle vara högre än nuvarande nivåer av garantinivån på sjukersättningen som ligger på mellan 9 982 kronor och 11 190 kronor per månad. De inkomstbaserade ersättningarna skulle finnas kvar för dem som haft arbeten med högre lön, och som därmed också får en högre sjukersättning.

Basinkomst som en del i omställningen

Partiet ser basinkomst som ett led i att skapa ett samhälle som inte är fixerat vid ekonomisk tillväxt. De tänker sig att runt 20 procent av befolkningen skulle försörja sig på basinkomsten och i stället för att arbeta skulle de engagera sig ideellt i lokalsamhället. Av dem som jobbar skulle merparten arbeta deltid, enligt den arbetstidsförkortning som partiet vill genomföra.”

Här kan man läsa artikeln i sin helhet (länk).