Vi säger nej till Chat Control

Nyligen förklarade regeringen att man är positiv till det förslag från EU-parlamentet som blivit kallat Chat Control. Lagen syftar till att stoppa barnporr online, men riskerar att slå hårt mot demokrati och yttrandefrihet utan att faktiskt stärka barns rättigheter. Om lagförslaget röstas igenom kommer AI få tillgång till all kommunikation online – inklusive krypterade meddelanden – och därefter skicka allt som flaggas som misstänkt till polisen. AI-verktyg är dock ofta trubbiga, och riskerar att översvämma polisen med helt lagliga, vardagliga bilder och meddelanden – samtidigt som lagförslaget på längre sikt öppnar för övervakning av aktivister, grävande journalister och oppositionspolitiker.

Partiet Vändpunkt tycker inte att förslaget är förenligt med en demokratisk rättsuppfattning. Vi vill se insatser där utsatta barn möts och får hjälp utifrån sina behov, inte ett övervakningssamhälle som äventyrar integritet och yttrandefrihet. Vi behöver förändra den struktur som tillåter exploatering av barn och erbjuda barn trygga rum, på nätet och irl. Detta lagförslag erbjuder inget av detta. Framför allt behöver EU:s medborgare få möjlighet att tycka till om ett lagförslag som så genomgripande påverkar vårt privatliv. Därför är vi emot Chat Control.