Byt fokus för framtiden

För bättre ekonomisk och mänsklig utveckling måste vi skifta fokus, skriver våra EU-kandidater Thomas Hahn och Kitty Ehn i UNT.

På sistone har många börjat prata om ökade inkomstklyftor som ett problem. Det är inte så konstigt. Under de senaste tio åren har inkomstskillnaderna ökat kraftigt i Sverige för att nu vara högst bland de nordiska länderna. Hur blev det så här?

En stor del av förklaringen är slopade eller minskade kapitalskatter samt det nya taket för fastighetsavgiften, vilket gör att en villa med taxeringsvärde på 12 Mkr kostar lika mycket i avgift som en villa på 1,2 Mkr. En annan förklaring är att vissa bidrag för låginkomsttagare har sjunkit samtidigt som många nysvenskar inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringens överenskommelse med L och C innebär att inkomstskillnaderna fortsätter öka, genom ytterligare sänkta skatter för de rikaste.

Vi menar att denna utveckling behöver brytas omedelbart eftersom den inte gynnar någon, inte ens de rikaste. Ökad ojämlikhet skapar stigma, rädsla och utanförskap. Detta bidrar till polarisering och ett hårdare samhällsklimat där materiell framgång och status och därmed konkurrensen mellan människor ökar. Detta leder i sin tur till försämrad hälsa, inte bara för de allra fattigaste utan för hela samhället. De engelska forskarna Wilkinson & Pickett har övertygande visat att inkomstskillnader i ett land är starkt relaterat till hälsa, välbefinnande, trygghet, skolresultat, kriminalitet, våld och lycka. Även de rikaste i länder med små inkomstskillnader har det bättre än de rikaste i andra länder.

World Economic Forum, dvs den globala eliten som årligen möts i Davos, identifierar ökade inkomstskillnader som ett av de största globala hoten. Krav på minskade inkomstklyftor kommer alltså inte bara från vänster, det handlar om klok politik helt enkelt. Förutom ökade inkomstskillnader har klimatkrisen och den relaterade vattenkrisen sedan 2011 legat i topp på listan över de allvarligaste globala riskerna enligt World Economic Forums årliga rapporter.

Den globala IPBES-rapporten om jordens ekosystem kopplar ihop klimat- och miljökriserna med den missriktade ekonomiska politiken som ökar klyftorna i samhället samtidigt som BNP växer. Insikterna ökar nu globalt om att den rådande ekonomiska utvecklingen är ohållbar.

Klimatet och miljöfrågor i allmänhet är de två frågor som oroar svenskar mest, vilket bekräftas av undersökning efter undersökning.

Men riksdagsvalet handlade inte om detta utan istället mest om regeringsfrågan. Inför EU-valet har svenska folket en chans att rösta på Vändpunkt som tar folks oro på allvar, både för klimatet och för de ökade klyftorna i Sverige, mellan stad och land samt mellan fattig och rik.

En kraftfull klimatpolitik, som gör det dyrare att förstöra klimatet och billigare att rädda det, behöver brett stöd – även från dem som har svårast att ställa om. Tung industri som samverkar med regeringen inom Fossilfritt Sverige får sådant stöd till exempel för att bygga laddstolpar för elfordon samt för fossilfri produktion av cement och stål. Detta är utmärkt, men utvecklingen går fortfarande alldeles för långsamt.

Samtidigt kommer människor på landsbygden, utan fungerande kollektivtrafik, under en övergångsperiod att få större kostnader för bensin och diesel, ända tills det finns billiga elfordon att tillgå. Därför vill Vändpunkt återföra koldioxidskatten till alla skattebetalare i Sverige med en särskild glesbygdsbonus, enligt Kanadas modell. Vi måste skapa ett samhälle där alla räknas, oavsett bakgrund och hemvist.

Omställningen till ett hållbart, klimatsmart välfärdssamhälle är en stor utmaning. Tekniken finns redan i stor utsträckningen och omställningen är både tekniskt och ekonomiskt möjlig. Men det krävs ett nytt samhällskontrakt byggt på tillit, mellan stad och land samt mellan människor.

Vi måste flytta fokus från att försöka behandla symptom till att gå till roten med det ekonomiska system som försvagar våra ekosystem och relationer med andra människor, och i praktiken bränner ut både människa och planet. Först när vi känner oss tryggare, när omställningen sker rättvist, då kan vi tillsammans kämpa för långsiktiga gemensamma mål.

Sverige är inte i fritt fall, som en del påstår. Tvärtom, vi har mycket goda förutsättningar att ta ledarskap inom EU och globalt. Men politiken har gått i baklås. Därför ställer Vändpunkt upp i EU-valet i maj.