Digital valkompass

Företaget Metamatrix tyckte att det var för få frågor om digitalisering i de stora mediernas valkompasser, så de gjorde en egen. Partiet Vändpunkt som tycker att dessa frågor är viktiga har nu tagit fram svar på dem och skickat in. Än så länge så har för få andra partier svarat för att de ska publicera en jämförelsefunktion, så vi har fått tillåtelse att publicera våra svar här tills vidare. Vill du se våra svar på deras webbplats kan du kopiera denna kod och klistra in på deras webbplats.

f1=-80&f5=-75&f6=-95&f4=-10&f7=-74&f9=-25&f3=-70

Valkompassen, där ytterligare förklaring av frågorna finns: https://www.metamatrix.se/aktuellt/digital-valkompass

Hur kan vi skydda det öppna samhället?

Mer inte­gritet ⇹ Mer över­vak­ning
Skala (från -100 till +100): -80

Kommentar: Idag har vi för mycket massövervakning. Istället för att övervaka alla människor hela tiden och lagra känsliga uppgifter som kan läcka ut och skada dem, så bör övervakning inriktas på att spana på brottslingar. Massövervakningsverktyg som hamnar i orätta händer eller missbrukas av främmande makt är ett säkerhetshot.

Vad ska man få säga på nätet?

Yttrande­­frihet ⇹ Samtals­­klimat
Skala (från -100 till +100): -75

Kommentar: Vi behöver inte uppladdningsfilter och vi behöver värna yttrandefriheten, inklusive möjligheten att vara anonym på nätet som är viktig för demokratin, och för möjligheten för visselblåsare att kunna avslöja brott och missförhållanden. Människor som riskerar att drabbas av hatkampanjer på nätet kan behöva anonymiteten som ett skydd. Men yttrandefriheten innebär inte en frihet att förtala, hota och trakassera. Polisen behöver få instruktioner om att ta de här brotten som begås på nätet på allvar, istället för att som idag alltför ofta strunta i dem. Och det finns skäl att se över regelverk för att plattformar som inte är anonymitetstjänster ska bli mer behjälpliga när det gäller att utreda brott.

Vill information vara fri?

Under­lätta delande ⇹ Skydda upphovs­rätten
Skala (från -100 till +100): -95

Kommentar: EU borde upphäva reglerna om uppladdningsfilter och länkavgifter. EU behöver reformera upphovsrätten och skapa vidgade undantag, i enlighet med Bernkonventionen, som underlättar för skapande och framväxten av en digital allmänning som alla kan ha nytta av. Memer och GIFar borde till exempel göras helt lagliga. Upphovsrätten behöver vara balanserad, och det innebär bland annat att se till att IPRED-lagen inte används för att företag skickar utpressningsbrev till folk på lösa misstankar om att de fildelat. Det är viktigt att konstnärer får bättre betalt, men lagen behöver vara balanserad och rimlig.

Hur bör internet styras?

Av regeringar ⇹ Av användare
Skala (från -100 till +100): -10

Kommentar: Frågan om hur internet ska styras är svår eftersom det finns stor risk att stater tar dåliga beslut som gynnar starka lobbyintressen på ett sätt som är skadligt för helheten. Men det finns skäl att reglera internet mer. Till exempel är integritetsskyddet alldeles för svagt. Och stora företag som Google och Facebook missbrukar sin dominerande ställning för att slå ut konkurrenter. Det kommer att behövas regler för att för att lösa problem som geoblocking med mera.

För mycket regler eller för lite?

Konsu­ment­skydd ⇹ Regel­för­enk­ling
Skala (från -100 till +100): -74

Kommentar: Det är viktigt att stärka konsumentskyddet på nätet. Och vi vill genomföra e-privacyförordningen i EU så att Skypesamtal och chatmeddelanden får lika bra integritetsskydd som telefonsamtal och SMS. Men det är viktigt att utforma lagstiftningen så att den fungera för alla företag och inte bara för nätjättarna. Det föreslagna kravet på att alla plattformar ska behöva ta bort länkar till terrorpropaganda inom en timme, dygnet runt, är ett exempel på lagstiftning som funkar för Facebook, men kan ställa till stora problem för småföretag och enskilda bloggare. Vi behöver regler, men de behöver vara rimliga för alla. Det är är rimligt att ställa upp tuffare krav på nätjättarna än på småföretag.

Mer eller mindre individualisering?

Lika­behand­ling ⇹ Individ­­anpass­ning
Skala (från -100 till +100):
Avstår från skalsvar? Ja.

Kommentar: Den här frågan är svår att svara på. Individualisering kan vara bra, men det kan också användas på fel sätt. Ett generellt problem med att använda algoritmer för att fatta beslut är att när de ger orimliga resultat som drabbar människor med makt och pengar som har möjlighet att protestera så kommer algoritmerna att ändras, men om de slår fel emot medborgare som har lägre status så betraktas en diskriminerande algoritm som objektiv tills motsatsen är bevisad.

Cash is king, eller?

Bevara kon­tanterna ⇹ Av­skaffa kon­tanterna
Skala (från -100 till +100): -25

Kommentar: Det finns fördelar med att betala med kort, men det är också bra att det finns resilienta betalsystem som kontanter som fungerar även om samhället drabbas av allvarliga problem med nätet eller elförsörjningen.

Vad skapar en hållbar välfärd?

Auto­mati­sering ⇹ Person­ligt bemöt­ande
Skala (från -100 till +100):
Avstår från skalsvar? Ja.

Kommentar: Vi har inte tagit ställning än till digitaliseringen av vård och omsorg eftersom vi är ett nytt parti och vi fokuserar på att utveckla politik inför EU-valet och det här hör främst hemma i regionpolitiken. Men vi ser problem med kostnaden för privata digitala vårdcentraler. När det gäller robotar i omsorgen så kommer vi behöva både robotar och mer människor i omsorgen i framtiden, och ju fler tunga lyft som kan läggas över på maskiner desto bättre.

Bör EU bli ett mer datadrivet samhälle?

Ja ⇹ Nej
Skala (från -100 till +100): -70

Kommentar: Den här frågan är svår att svara på. Det är bra med ordentliga underlag för beslut, men det är inte allt som är viktigt som är lätt att mäta. Vi i Partiet Vändpunkt är mycket kritiska till styrmodeller för den offentliga sektorn som går ut på att räkna pinnar och maximera vissa mätbara mål istället för att låta personalens kunnande och kreativitet skapa kvalité i verksamheten.

Vad är bästa sättet att säkra kvalitet?

Doku­menta­­tion ⇹ Tillit
Skala (från -100 till +100):
Avstår från skalsvar? Ja.

Kommentar: Frågan om hur mycket som ska dokumenteras på olika områden är svår att ta ställning till generellt.