EU gör nu stora investeringar som riskerar att bygga fast Europa i ett beroende av fossilgas. Partiet Vändpunkt vill stoppa fossilgasexpansionen och att EU istället börjar föra en hållbar energipolitik.

EU-kommissionen antar vartannat år en lista med Projects of Common Interests (PCI), dvs. särskilt viktiga energiprojekt som ifall listan godkänns, har möjlighet att få stora ekonomiska bidrag från CEF (Connecting Europe Facility). Projekten är transnationella infrastrukturprojekt, och några kriterier för att kvala in på listan är att projekten ska ha betydelsefull påverkan i minst två EU-länder, främja konkurrens, bidra till energisäkerhet och till hållbarhet.

I praktiken är listan full av fossilgasprojekt, som ifall de blir av innebär inlåsningar i fossil infrastruktur under 40 år framöver. Fossilgasterminalen LNG Göteborg är en av kandidaterna till nästa version av PCI-listan. Det är uppenbart att vi måste sätta stopp för fossilgasexpansionen, genom att införa hårdare krav på PCI-projekten och reglera fossilindustrins lobbyism. Här är några av våra förslag på reformer:

  • Alla projekt på PCI-listan bör frysas innan projektägarna redovisat en detaljerad utfasningsplan av fossila bränslen i linje med 1,5 graders-målet. EU har en stor klimatskuld att ta hänsyn till.
  • Vi vill att alla nuvarande och framtida projekt på PCI-listan ska göra en utsläppsberäkning utifrån hela livscykeln – från utvinning till användning. Alla existerande och framtida projekt behöver omvärderas i relation till Parisavtalets 1,5 graders mål och EU:s egna klimatmål.
  • Ställ krav på att kommissionen definierar förnyelsebar energi tydligt. Det finns ingen fossilfri gas, men gaslobbyisterna försöker greenwasha sina projekt och dölja dem bakom ”renewable gases”. Redan idag finns många fossila projekt på PCI-listan under namnet förnyelsebar gas.
  • Styr om den politiska och ekonomiska prioriteringen från gas till verkligt förnyelsebara källor, som sol och vind. Dessutom behöver EU stötta projekt för att minska energibehoven. Eftersom marknaden misslyckats med att leda oss ut ur fossilberoendet är det dags att fokusera på statliga och kommunalt ägda infrastrukturprojekt.
  • Stoppa gasindustrins medverkan i policyprocesser. Det är inte rimligt att storföretagen har så stor makt att påverka policyprocessen, idag anlitas de till och med som experter. Det behövs en brandvägg mellan beslutsfattare och fossilindustrin.
  • Inför ett juridiskt bindande lobbyregister. För att häva fossilindustrins makt i EU krävs juridiskt bindande åtgärder. Vi vill att allmänhetens intressen står i fokus vid förhandlingsborden – inte storföretagens.
  • EU-parlamentet röstar enligt dagens regler om PCI-listan i sin helhet. Listan innehåller både gasprojekt och projekt med förnyelsebar energi. Vi vill därför att parlamentet ska kunna rösta om individuella projekt.