Framgångsrik medlemsträff i Göteborg

Gruppfoto från PVs träff i Göteborg

En helg i mitten av november sammanstrålade mer än sextio Vändpunktare från Luleå i norr till Malmö i söder tillsammans i Göteborg. Syftet med mötet var att dra igång politikutvecklingen inför kongressen nästa år. Stämningen var god, och mötet genomsyrades av ett stort engagemang för att bygga ett nytt parti. Ett stort antal arbetsgrupper drog igång och nu fortsätter arbetet på internet.

Stora delar av mötes sändes över nätet, och filmerna kan ses på partiets Facebook-sida. Till exempel öppningstal av Carl Schlyter och Ellie Cijvat, och en presentation av Partiet Vändpunkts politik .

Politikutvecklingsgrupper

På kongressen i maj ska Partiet Vändpunkt anta sitt första principprogram. Och styrelsen har tagit initiativ till fyra arbetsgrupper där medlemmar kan vara med och ta fram politiska förslag som ska bli underlag för propositioner. På mötet startades även sju andra arbetsgrupper. Alla medlemmar kan gå med i en arbetsgrupp genom att skriva till Joakim Löf på joakim_lof<at>yahoo.se.

Arbetsgrupper som tar fram politiska förslag för propositioner:
Klimat och Miljö (ansvarig Max Andersson)
Ekonomisk jämlikhet (ansvariga Joakim Löf och Thomas Hahn)
Stad och land (ansvariga Ellie Cijvat och Kent Holmkvist)
Mänsklig säkerhet (ansvariga Carl Schlyter och Valter Mutt)

Övriga arbetsgrupper:
Den nya berättelsen (övergripande ideologi)
Partiets namn, färg och form
Vilket parti ska vi vara?
Skola/utbildning
Mångfald och jämställdhet
Immigration och integration
LSS ledsagning och avlastning
IT-grupp