Vår vision

Vår vision är ett Sverige där klyftorna minskar – både mellan stad och land och rik och fattig. Ett Sverige där hälsa och livskvalitet förbättras samt där resursanvändningen hålls inom ramarna för en planet. Där rätten till bostad garanteras. Där makt, pengar och service decentraliseras och kommer alla människor till del. 

 Vi vill se: 

  • Ett skattesystem som minskar klyftorna. 
  • Förstärkt välfärd och samhällsservice på landsbygden. 
  • Vinsterna från utvinning av naturresurser ska i högre grad stanna i regionen de kommer ifrån. 
  • Ett samhälle där vi samverkar mer och konkurrerar mindre.  
  • Likvärdig skola, vård och omsorg ska garanteras. Inte vara beroende av att genom påtvingad valfrihet välja rätt. 
  • Allas rätt till bostad och slut på en ohållbar bostadssituation. 

Läs om:

Inrikespolitiska nyheter

Den rödgröna klimatpolitiken har havererat – nu krävs förändring
Den rödgröna klimatpolitiken har havererat – nu krävs förändring

De svenska utsläppen av växthusgaser ökar! Nu visar även statistik från Statistiska Centralbyrån att miljöskatternas andel av både BNP och skatteintäkter minskar, och når den lägsta noteri…

Hur fossilfria är EU:s och Sveriges klimatlöften?
Hur fossilfria är EU:s och Sveriges klimatlöften?

Inför EU-valet 26 maj lovar både EU och Sverige att ta ledarskap i klimatomställningen, men satsar samtidigt stora summor på att bygga in oss i ett fossilgasberoende. Det är tydligt att klimatl…

Vakna S! Jag har ansökt om en gruva på er heliga plats
Vakna S! Jag har ansökt om en gruva på er heliga plats

I tisdags lämnade jag in en prospekteringsansökan till bergmästaren för att få leta efter bly, järn, zink och kobolt och i framtiden starta en gruva på Bommersvik, den svenska socialdemokrat…

Bekräftar att regeringens politik är totalt ineffektiv
Bekräftar att regeringens politik är totalt ineffektiv

”Hela det livsuppehållande system som vår mat, vårt klimat och vårt rena vatten är beroende av hotas av kollaps. I kölvattnet når Sverige inte ens två av de sexton miljömål som riksdage…

Vi lägger pengarna på fel sorts försvar
Vi lägger pengarna på fel sorts försvar

Vi rustar oss mot ett osannolikt hot med pengar vi istället skulle behövt för att bekämpa ett sannolikt hot. Det militärindustriella komplexets tunga lobbymakt väger tyngre än genuin …