Diana Blom 37 år

Diana, 37 år, bor i Ystad. Diana är nationalekonom och har jobbat i finansbranschen med ekonomiskt kapital men projektleder nu ett arbete med fokus på socialt kapital.

Vad är det första du skulle vilja ändra på i EU?

Jag vill se ett EU som arbetar med att öka det sociala kapitalet människor emellan, så att delaktighet, inflytande och tillit blir det som säkrar freden och demokratin i en tid när krigsretoriken normaliserats och demokratin försvagats.

Varför är du med i partiet Vändpunkt?

Jag anser att det har uppstått ett politiskt vakuum i svensk politik som jag vill se Partiet Vändpunkt fylla. Politikens uppgift är att sätta upp ramar och anpassa dem efter våra behov men drivkrafterna i vårt befintliga system tar inte hänsyn till varken liv eller planet. Jag vill att människa och planet inte längre ska behöva anpassa sig till ett företagsreglerat, ekonomiskt system.

Vårt alternativ ska ingjuta framtidstro och kanalisera den energi som med delaktighet och inflytande blir grundbulten i en fungerande demokrati. Det är nödvändigt i en tid när förtroendet för politiken sjunker i takt med att klyftan mellan dem med politisk makt och dem som saknar densamma ökar

Kontakt

Epost:
Mobil:

Pressbilder

EU-kandidat nr 4
Foto: Hannah Svanteman CC BY 4.0