Ellie Cijvat 48 år

Ellie, 48, universitetslektor i elektroteknik. Tidigare ordförande i Jordens Vänner, gillar naturbruk, stad och land och internationell solidaritet och vill se en mer medmänsklig asylpolitik.

Vad är det första du skulle vilja ändra på i EU?

EU:s handelspolitik behöver ändras så att den gynnar människor och miljö istället för att ge företag rätten att stämma stater när de skärper lagstiftningen i fråga om mänskliga rättigheter och klimatlagstiftning.

Varför är du med i partiet Vändpunkt?

Det är oerhört viktigt att driva en politik för klimatomställning som samtidigt minskar klyftorna. Det är inte de med lägst inkomst som ska betala för klimatomställningen, och det ska inte vara så att kolgruvarbetarna blir utan jobb när världen ställer om.
Landsbygden är väldigt viktig för vår överlevnad, både i Sverige och EU. Vi behöver en levande landsbygd där det går att leva ett bra liv, med fungerande välfärd, bra service och bredband. Där folk vill bo kvar och dit folk vill flytta och där allas insatser räknas, både nyanländas och medelsvenssons. Där naturresurser brukas hållbart, på ett sätt som minskar utsläppen och ökar den biologiska mångfalden.
Min förhoppning är att partiet kan komma med konstruktiva lösningar på dessa frågor.

Video

Pressbilder

EU-kandidat nr 7
Foto: Hannah Svanteman CC BY 4.0