Karin Edstedt, 26 år

Karin, 26, är masterstudent i internationella miljöstudier med fokus på politisk ekonomi. Karin har en bakgrund inom klimatrörelsen och har bott i Sydafrika och Ghana. På fritiden stickar hon tröjor.

Vad är det första du skulle vilja ändra på i EU?

EU:s handelspolitik! Jag vill att alla EU:s handelsavtal ska inkludera bindande klausuler om fackliga rättigheter, klimatmål och hållbar utveckling. EU behöver också stödja processen för ett bindande FN-avtal om företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter. EU behöver sätta mänskliga rättigheter högre än företagsintressen.

Varför är du med i partiet Vändpunkt?

För att miljöpolitik handlar om rättvisa. Jag vill verka för att vi ställer om samhället i den takt som klimatkrisen kräver utifrån ett tydligt rättviseperspektiv. Sverige behöver ett parti som problematiserar en ständig strävan efter ekonomisk tillväxt som lösningen på samhällsproblem.

Pressbilder

EU-kandidat nr 9
Foto: Hannah Svanteman CC BY 4.0