Thomas Hahn, 55 år

Thomas Hahn är agronom och jobbar som forskare och lärare i ekologisk ekonomi.

Vad är det första du skulle vilja ändra på i EU?

I första hand behöver EU ta ett mycket större ledarskap för klimatpolitiken, både inom EU och globalt. Globala regelverk behövs för att länder inte ska kunna konkurrera med slapp klimatpolitik. EU:s regelverk bör också utformas så att länder som höjer sina ambitioner om djurskydd, antibiotika, klimat och miljö inte straffas genom oschysst konkurrens.

Varför är du med i partiet Vändpunkt?

Jag ser klimatpolitiken som vår tids ödesfråga. Om vi ska klara av att stabilisera klimatet på ett demokratiskt vis så krävs en jämnare inkomstfördelning. Det handlar om ett nytt socialt kontrakt för hållbar utveckling där planetens gränser sätter ramar för marknadsekonomin. Det är en omvandling av samma dignitet som när slaveriet avskaffades eller när FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs 1948, men jag är övertygad om att detta kan få stöd från en majoritet av befolkningen…

Press, media och nyheter

Byt fokus för framtiden
Byt fokus för framtiden

För bättre ekonomisk och mänsklig utveckling måste vi skifta fokus, skriver våra EU-kandidater Thomas Hahn och Kitty Ehn i UNT. På sistone har många börjat prata om ökade inkomstklyftor s…

Pressbilder

Foto: Hannah Svanteman CC BY 4.0