Som nytt parti får vi inte våra valsedlar automatiskt utlagda, men vi försöker med ideella krafter få ut dem i vallokaler i hela landet.

Finns det förtryckta valsedlar från Partiet Vändpunkt är det enkelt. Ta en, kryssa någon om du vill, och lägg i röstningskuvertet.

Skulle du inte hitta någon valsedel från oss i din vallokal gör du så här:

  1. Ta en tom sedel och skriv Partiet Vändpunkt. Hela namnet måste med, annars blir din röst ogiltig!
  2. Vill du personrösta skriver du dessutom namnet på den person du vill rösta på

Här kan du se en film där Kitty Ehn visar hur man gör: