Stadgar

Det här är stadgarna för Partiet Vändpunkts riksorganisation, senast ändrade november 2020.