Uncategorized

Beslut från extrakongressen 2020

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, gruvnäring, skogs- och lantbruk, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom, samlade eller uppdelade efter teman.


Principprogram för Partiet Vändpunkt
Principprogram för Partiet Vändpunkt


Värdegrund för Partiet Vändpunkt
Värdegrund för Partiet Vändpunkt


Dokument med beslut från extrakongressen 2020
Dokument med beslut från extrakongressen 2020


Antagen proposition om basinkomst
Antagen proposition om basinkomst


Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet
Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet


Antagen proposition om klimat och miljö
Antagen proposition om klimat och miljö


Antagen proposition om stad och land
Antagen proposition om stad och land