Uncategorized

Kongressbeslut 2020

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, gruvnäring, skogs- och lantbruk, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.


Dokument med beslut från extrakongressen 2020
Dokument med beslut från extrakongressen 2020


Folder med urval av antagen politik 2020
Folder med urval av antagen politik 2020


Antagen proposition om basinkomst
Antagen proposition om basinkomst


Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet
Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet


Antagen proposition om klimat och miljö
Antagen proposition om klimat och miljö


Antagen proposition om stad och land
Antagen proposition om stad och land