PV:s Thomas Hahn kräver transparens gällande skogens naturvårdsavsättningar

Thomas Hahn

Aktuell Hållbarhet har en artikel med PV:s styrelseledamot Thomas Hahn där han säger att det behövs mer transparens i svenskt skogsbruk.

”Generellt är det ett jätteproblem att samhället enats kring ”carbon disclosure”, det vill säga transparens om koldioxidutsläpp med mycket detaljer, men vi har ännu inte enats om ”biodiversity disclosure”, säger Thomas Hahn.

Idag är det bara 6 % av den svenska skogen som är formellt skyddad. Det är inte tillräckligt för att nå våra internationella mål om biologisk mångfald och hållbarhet. Den siffran skulle kunna ökas rejält i den internationella rapporteringen om vi räknade med de ca 5,5 % skogar som är frivilligt avsatta. Men för att det ska fungera så krävs det transparens och ett fungerande kontrollsystem.