Världen enligt vändpunkt

Flamman skrev en lång artikel om Partiet Vändpunkt och intervjuade även vår talesperson Carl Schlyter.

De progressiva krafterna inom politiken har inte lyssnat på människor utanför storstäderna. Med tanke på den ekonomi vi har med kraftigt ökade klyftor så borde Socialdemokraterna fått fler röster, men diskussionen har handlat om andra saker. Vi bildades på grund av januariavtalet där man inte kopplat ihop klimatfrågan med klassklyftorna. Ska man föra en kraftfull klimatpolitik måste man betala tillbaka pengarna till folket.

Carl medverkade även som paneldeltagare i Flamman TV som du kan se här.