Kongress 2023

Kallelse kongress 2023

14-16 april

Välkommen till Partiet Vändpunkts kongress 2023! Vi är inne på det första året med en konservativ högerregering – och behovet av vår politik har aldrig varit tydligare. Vi behöver bygga vidare på organisationen, tänka långsiktigt och med människors, naturens och planetens bästa i åtanke. De propositioner som kommer tas upp på kongressen är samarbete med andra partier, deltagande i EU valet 2024 och en handlingsplan för att bygga vidare organisationen.

Första dagen, fredag den 14 april, kommer att avsättas till workshops och strategidiskussioner med arbetsgrupper, till exempel kommunikationsgruppen, ekonomigruppen, klimat- och miljöarbetsgruppen, landsbygdsrådet.

Alla medlemmar kan lämna in motioner. Skicka in dessa till motioner@partietvandpunkt.se senast den 19 januari kl 24.

Utöver det kommer vi välja talesperson(er), huvudsekreterare, styrelseledamöter, medlemsombud och revisorer.

Mötet kommer hållas i Falun, på kursgården Lindsberg. Vi kommer kombinera deltagande på plats och digitalt deltagande. Tiderna som gäller är från fredag kl 11 till söndag kl 14. Mellan kl 11 och 17 på fredag är det olika workshops och möten med arbetsgrupper; Kl 17 öppnar kongressen.

Här kan man anmäla sig: https://forms.gle/c4c2osSsvhxw4oKs6

OBS Antalet deltagare kan begränsas, eller upplägget ändras.

Viktiga datum

13 december 2022                           Kallelsen skickas ut

Torsdag 19 januari                            Motionsdeadline (v. 3)

Torsdag 9 mars                                 Handlingarna publiceras (v. 10)

Torsdag 23 mars                             Deadline anmälan (för deltagande på plats)

Måndag 10 april                             Deadline anmälan (för digitalt deltagande)

14-16 april (fredag till söndag)        Kongress (v. 15)

Väl mött!

Styrelsen för Partiet Vändpunkt kontaktaoss@partietvandpunkt.se