Valplattform

Modigare, tryggare, mänskligare!

Klimaträttvisa för dig, samhället och planeten

Klimatkrisen behöver hanteras nu, och vi måste ställa om så vi lever inom planetens gränser. Men vi kan inte samtidigt ha stora ekonomiska klyftor och låta de med minst resurser betala för klimatomställningen. Därför har Partiet Vändpunkt beslutat att ställa upp i riksdagsvalet. Därmed kommer väljarna att kunna rösta för en förändring av svensk ekonomi som innebär ökad jämlikhet samt att tillväxt och ökad konsumtion inte längre är överordnade ekologisk och social hållbarhet.

– Klimaträttvisa

Klimatkrisen är ett nödläge och behöver hanteras som det! Vi verkar för att Sveriges utsläpp ska vara negativa senast 2030, konsumtion inräknad. Vi vill höja klimatskatterna men också återföra pengarna till folket, med glesbygdsbonus. Alla subventioner och investeringar i fossil energi behöver omedelbart stoppas.

– Skogen

Vi vill öka skogens och skogsbrukets klimatnytta genom minskad avverkning och ökad andel skyddad skog. Därför vill vi se en övergång till en mycket större andel kontinuitetsskogsbruk, genom bl.a. smartare ekonomiska styrmedel. Skogens roll för artrikedom, samiska rättigheter och friluftsliv behöver värnas. 

– Land och stad

Vi vill att hela Sverige ska ha tillgång till rimlig samhällsservice oavsett postnummer. Självförsörjning är viktigare än någonsin i en tid av klimatkris och ökande spänningar, och därför något vi verkar för. Vi vill att lokalsamhällen i större utsträckning ska få del av vinsten från vind- och vattenkraft i området.

– Ekonomi

Ett av Vändpunkts flaggskepp är basinkomst. Vi vill ge basinkomst till alla permanent bosatta i Sverige för att öka tryggheten, friheten och jämlikheten.Vi vill återge Riksbanken kontrollen över penningutgivningen. Vård, skola och omsorg borde bara få drivas av de som inte tar ut någon vinst, samtidigt som personal och medborgare ska ha större inflytande över dessa verksamheter. RUT och ROT ska omvandlas till att stötta vård och omsorg samt uppfyllande av miljömål lokalt.

– Utrikespolitik

Vi vill värna den militära alliansfriheten, inrätta ett fredsdepartement, stoppa vapenexporten och upprätta etiska handelsavtal. För att stärka beredskap och gemenskap, bör frivillig samhällstjänst inrättas.