Vår politik

Kongressbeslut

Under våra 3 kongresser, ordinarie kongress 2020, extrakongress 2020 och extrakongress 2021, har vi antagit en rad inriktningsbeslut, principprogram och värdegrund. Dessa beslut är sammanställda i nedanstående dokument, Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt. Vad som antagits vid respektive kongress går att finna under motsvarande länk längre ner på denna sida.


Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt antagna vid kongress 2020, extrakongress 2020 samt extrakongress 2021
Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt


Beslut antagna vid extrakongress 2021 (21 februari 2021) är ej separat sammanställda. Se istället det samlade dokumentet ovanför, Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt.

Beslut antagna vid extrakongress 2020 (14-15 november 2020)

Beslut antagna vid ordinarie kongress 2020 (31 maj 2020)