Kongressbeslut

Under våra 4 kongresser, ordinarie kongresser 2020 och 2021, samt de två extrakongresserna 2020 och 2021, har vi antagit en rad inriktningsbeslut, principprogram och värdegrund. Inriktningsbesluten från kongresser och principprogram är sammanställda i nedanstående dokument, Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt. Vad som antagits vid respektive kongress anges i dokumentet.

Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt antagna vid kongress 2020, extrakongress 2020 samt extrakongress 2021
Inriktningsbeslut för Partiet Vändpunkt

Utöver detta dokument finns även separat sammanställda beslut från 2020 års kongresser nedan.
Beslut antagna vid extrakongress 2020 (14-15 november 2020)
Beslut antagna vid ordinarie kongress 2020 (31 maj 2020)