Kongress 2022

Välkommen till Partiet Vändpunkts kongress 2022!

Det är valår, och vi har viktiga kampanjer och beslut framför oss. Det finns en bra politisk grund och distrikten växer – nu är det dags att ta nästa steg: Hur når vi ut så att vi kan komma in i några kommuner? Kan vi anta vårt första partiprogram 2022? Det är kring dessa frågor som kongressen kommer att kretsa. Första dagen, fredag den 22 april, kommer att avsättas till workshops och strategidiskussioner kring lokala och regionala valkampanjer.

Utöver det kommer vi välja talesperson(er), huvudsekreterare, styrelseledamöter, medlemsombud och revisorer. 

Mötet kommer sannolikt kombinera deltagande på plats och digitalt deltagande. Uppdatering om var den fysiska platsen för kongressen blir kommer inom snar tid.

OBS Antalet deltagare kan begränsas, eller upplägget ändras, med avseende på covid-19-läget.

Viktiga datum
Måndag 21 december 2021: Kallelsen skickas ut
Fredag 28 januari: Motionsdeadline (v. 4)
Fredag 18 mars: Handlingarna publiceras (v. 11)
Fredag till Söndag 22-24 april: Kongress (v. 16)

Väl mött!
Styrelsen för Partiet Vändpunkt
kontaktaoss@partietvandpunkt.se