Kongress aug 2021

Kallelse kongress 2021
13-15 augusti

Välkommen till Partiet Vändpunkts kongress 2021! Det är året innan valåret, och vi har viktiga beslut framför oss. Det finns en bra politisk grund – nu är det dags att ta nästa steg: Hur bygger vi organisationen så att vi kan komma in i några kommuner? Och med vilka ska vi samarbeta i valet 2022? Vad blir nästa steg till att kunna anta ett partiprogram 2022? Det är kring dessa tre frågor som styrelsen kommer lägga propositioner.

Utöver det kommer vi att välja talesperson(er), huvudsekreterare, styrelseledamöter, medlemsombud och revisorer.

Kongressen kommer att hållas i Södertälje i år. Vi kommer att kombinera deltagande på plats och digitalt deltagande.

Kongressen börjar kl 16 fredagen den 13:e augusti för registrering, öppningstal kl 17, och avslutas kl 14:30 på söndagen.

OBS! Antalet deltagare kan begränsas, eller upplägget ändras, med avseende på covid-19-läget.

Viktiga datum:

13 april Kallelsen skickas ut
20 maj Motionsdeadline (v. 20)
8 juli Handlingarna pucbliceras (v. 27)
13-15 augusti Kongress (v. 32)

Handlingar till kongressen finns här.
Formulär för att lämna in yrkanden på motioner/propositioner finns här.
Formulär för att anmäla sig till kongressen finns här och längre ner på denna sida.


Styrelsen för Partiet Vändpunkt
kongressen@partietvandpunkt.se