Beslut extrakongress 2020

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, gruvnäring, skogs- och lantbruk, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom, samlade eller uppdelade efter teman.

Dokument med beslut från extrakongressen 2020
Dokument med beslut från extrakongressen 2020

Antagen proposition om basinkomst
Antagen proposition om basinkomst

Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet
Antagen proposition om ekonomisk jämlikhet

Antagen proposition om klimat och miljö
Antagen proposition om klimat och miljö

Antagen proposition om stad och land
Antagen proposition om stad och land