Vi behöver statliga betalsystem och kontroll över hur våra pengar skapas.

Det här är det första inlägget i Partiet Vändpunkts Debatt-serie som publicerar intressanta inlägg från medlemmar och andra. Det är skribenten som står för åsikterna, och de behöver inte överensstämma helt med partiets. Var så goda!

* * *

Vi behöver statliga betalsystem och kontroll över hur våra pengar skapas.

Om man lyfter blicken och tittar på vad som händer i världen idag så är det att se att någonting har gått sönder. Vi står inför stora prövningar när vårt samhällssystem inte är skapat för den verklighet som vi ser framöver. Det samhälle vi har idag skapades för att öka produktion, vilket nog var en god tanke,  men det har genom årens lopp förvandlats till ett system som bygger murar, göder girighet och skapar motsättningar. Motsättningar som leder till missunnsamhet, hat och krig. Så länge som detta sker kommer vi aldrig att kunna samarbeta nog för att utrota fattigdom, skapa fred och lösa klimatkrisen. Vi behöver ett vänligare samhälle för att kunna göra dom förändringar som krävs för att vi skall kunna möta framtiden och skapa trygghet. Detta måste vara utgångspunkten i det arbete som vi inom Partiet Vändpunkt har framför oss

Vi måste skapa en jämställdhet som genomsyrar hela samhället. Vi måste jämna ut skillnaderna mellan kommuner, regioner, och individer. Det måste gälla allt från ekonomisk till social utjämning. På så vis minskar vi motsättningar. Men vi måste även skapa resiliens i samhället. Det skapar trygghet. Vi måste känna trygghet i att vi kan producera egen mat, byggmaterial och energi om så krävs. Därför måste vi börja göra stora förändringar. Det finns många problem med att bygga om ett samhälle. Det flesta av dessa går att lösa  men i våran tid är faktiskt vårt eget finansiella system den mur som vi först antingen måste klättra över eller riva.

Var gång någon vill göra någonting bra för allmänheten så ställs det mot det finansiella systemet. Om inte den ekonomiska tillväxten prioriteras så straffas samhället med t ex höjda räntor eller sänkta pensioner genom en sjunkande börs. Vi kan inte ha ett system där framgång mäts genom börsuppgångar eller fiktiva värden på tillgångar som drivits upp av pengaskapande i privatägda banker. Men det är faktiskt den verklighet vi lever i.

Bankerna och finansinstitutens makt över vårt samhälle är idag enormt. Alla reformer som måste göras skall hela tiden filtreras genom dessa maktinstitut så att dom först kan försäkra sig om att de står överst på gödselstacken efter reformerna är genomförda. Därför blir alla reformer för folkets bästa oftast bara urvattnade symboliska förändringar där vi som lever i samhället i bästa fall  har en illusion av utveckling. Vi måste nog inse att vi måste jämna ut maktbalansen mellan staten och dessa ekonomiska maktinstitut om vi någonsin skall kunna göra reformer som leder till verklig utveckling.

Ett första steg för en utjämning är att staten får kontroll över skapandet av pengar. Idag är denna uppgift outsourcad till de privatägda bankerna som skapar pengar genom lån. De enda pengar som staten själv kontrollerar idag är kontanterna som bankerna har gjort allt för att avskaffa. Det som är helt bisarrt i detta är att det är vi som skattebetalare som finansierar bankernas arbete med detta eftersom att vi subventionerar deras verksamhet genom att gå i borgen för deras verksamhet. Bankerna får rätt att skriva ut papper som sätter oss i skuld och för det kräver dom oss på ränta. Om bankerna missköter sig så lämnar dom notan till oss. Det är inte rimligt. Betänk nu att bankerna har fått denna makt av oss väljare. Om vi vill kan vi ta den makten tillbaka.

Så för att utjämna maktbalansen finns det några saker vi borde göra. Det första är att skapa ett statligt betalsystem. Det är långtifrån så krångligt som det låter. Skattekontot fungerar nämligen idag precis som ett vanligt bankkonto. Om vi bara tillät överföringar mellan olika konton så skulle vi faktiskt ha ett betalsystem som fungerar. Om man dessutom kopplade ett kortsystem till det kontot så har vi faktiskt det vi behöver för att ha ett statligt betalsystem.

Det andra vi borde göra är att införa e-kronan. Det är en elektronisk valuta som skapas av riksbanken och endast av riksbanken. På så vis har vi en valuta där staten kan kontrollera valutamängden och därmed värdet. Därefter bör staten växla in alla SEK mot e-kronor. Då kan man samtidigt passa på var att kontrollera var inväxlade svenska kronor faktiskt kommer ifrån. Jag misstänker att mången skattefuskare får svårt att förklara var deras pengar kommer ifrån när dom skall växla in dom mot e-kronor.

Det sista vi borde göra är att ta bort insättningsgarantierna för de privatägda finansbankerna. De människor som känner att dom vi riskera sina pengar hos spekulerande banker måste få göra det men staten borde inte subventionera sådant. Istället bör staten erbjuda en säker hamn där befolkningen kan hantera den finansiella delen av sitt liv utan att tvingas delta i ett system som faktiskt är skadligt för samhället i det långa loppet.

Kent Holmkvist
Ledamot i Partiet Vändpunkts styrelse