Deltagande i sociokratiska möten – inbjudan till kurs

Vad kan man vinna med sociokratiska möten?
En beslutsform där alla deltagares perspektiv hjälper till att skapa beslut som alla är delaktiga i.
Tydliga ramar vad gäller syfte och ansvarsområde.
Betonar vikten av en positiv samtalston.
En mötesordning där alla blir hörda och alla kommer till tals.

Praktikaliteter:
Du behöver inga förkunskaper.
Du behöver vara medlem i Partiet Vändpunkt.
Kursen är gratis.

Utbildningen sker på distans (online) via programmet Zoom
Mötestillfällen: söndagar 2, 9, 16 maj
Tid: 10:00-12:00

Om du har frågor kontakta Mats Willers (0735 900 295, mats@hjartaboda.com) eller Göran Falemo (0700 928 951).