Rapport från kongressen 2023

I april hade Partiet Vändpunkt sin årliga kongress. Detta år sågs vi på fantastiska stiftelsen Lindsbergs kursgård utanför Falun. Cirka 20 personer deltog på plats och 10 personer digitalt. Nytta med nöje förenades när politik diskuterades, idéer utbyttes och kongressfest hölls. Vi hade även observatörer från Basinkomstpartiet och Feministiskt Initiativ på plats, och från Vändpunkts håll hoppas vi på ett fortsatt samarbete. Under kongressen hölls även föredrag av Birger Schlaug och en media- och spanarpanel ledd av Carl Schlyter. 

Våra talespersoner Paula Dahlberg och Gunnar Brundin blev omvalda, och Mats Willers kom med i styrelsen. Huvudsekreteraren Ellie Cijvat avtackades; Sven Stark ska nu axla den uppgiften.

Vi vill tacka alla som bidrog till att göra denna kongress så givande och rolig – inte minst de aktiva i Dalarna!