Pressinformation: Partiet Vändpunkt väljer samarbete och systemkritik

Det finns ett annat sätt att leva. En bättre värld och ett bättre liv är möjligt, bortom den planetförstörande tillväxten.

Under helgen 14–16 april har Partiet Vändpunkt haft kongress på Kursgården Lindsberg i Falun. Med oss hade vi observatörer från Feministiskt initiativ och Basinkomstpartiet. Två partier vars politik vi står nära och med vilka vi hoppas kunna utveckla ett samarbete framöver. Att jobba ihop för en ljusare framtid är inte bara möjligt, utan ett viktigt steg för att visa vägen framåt mot ett samhälle där tillit och samarbete råder över konkurrens och konflikt.

  • Vårt systemskifte innebär bland annat att arbetslinjen överges en gång för alla, för att därigenom döda myten om den eviga tillväxten och inse att lycka inte kommer i form av ökad konsumtion, säger Paula Dahlberg, omvald talesperson för Partiet Vändpunkt.
  • Partiet Vändpunkt kommer givetvis att ställa upp i EU-valet 2024, där vi kommer att ta strid för klimatet, för skogen, för basinkomst och för en hög livskvalitet i samklang med naturen, säger Gunnar Brundin, även han omvald som talesperson.

Människans frihet att forma sitt liv utan att enbart vara en kugge i ett ekonomiskt maskineri, och utan att övervakas och detaljstyras av staten, är centrala frågor för oss i Partiet Vändpunkt. Exempelvis vill vi, för att värna medborgarnas privatliv, motarbeta rådande politiska förslag om massövervakning som Chat Control.

Avgörande för att kunna genomföra den radikala omställningen som behövs är att minska ojämlikheten. Basinkomst är ett viktigt instrument, men även omfördelning av skatteintäkter.

Partiet Vändpunkt är ett litet men naggande gott parti. Ett parti med stora ambitioner och vilja att växa och förändra. För även små tuvor kan tippa stora lass.

Kontakt:
Paula Dahlberg, 076 835 8043
Gunnar Brundin, 070 266 0268
talesperson@partietvandpunkt.se