Moderaterna attackerar välfärden – via brottsligheten

Joakim Löf och Ellie Civjat från Partiet Vändpunkts styrelse skriver i ETC.

*

Moderaterna attackerar välfärden – via brottsligheten


Politiska manövrar sker ofta på obemärkt sätt. I ett reportage i DN den 27/8 berättar Ulf Kristersson för oss att Moderaterna vill göra ordentliga insatser mot kriminella gäng. Två av de förslag som läggs fram för att ”på riktigt” bekämpa en allt mer medialt uppmärksammad brottslighet är ett bidragstak och att man ska behöva kvalificera sig in i välfärdssystemet. Det är två väldigt anmärkningsvärda saker som Moderaterna föreslår. Hur ett bidragstak eller ett kval till välfärden ska bekämpa brottslighet nämns inte, inte heller ställs några motfrågor.

Det är viktigt att läsare förstår vad som här menas. Att man ska vara tvungen att kvalificera sig in i välfärden är att sätta en av det svenska samhällets grundpelare ur spel. Man ska naturligtvis inte behöva kvalificera in sig till välfärden, eftersom tillgång till vård, skola och omsorg är en mänsklig rättighet. Det är ett dåligt betyg till ett politiskt klimat när såna förslag lyfts fram av ett väl etablerat politiskt parti i Sverige. Det är också ett dåligt betyg till det politiska samtalet att det sällan pratas om konkreta lösningar på konkreta problem, istället signaleras det till de mest extrema av de egna väljarna, i hopp om att vinna val. 

Partiet Vändpunkt vill ändra på detta. Vi inser att kriminalpolitik och brottsbekämpning inte är frågor som ligger separat från andra frågor. Det kanske mest tydliga exemplet, och en medial ”elefant i rummet” är svensk bostadspolitik. De kriminella gäng som så ofta figurerar i medier kopplas i princip alltid samman till vissa geografiska områden med allvarliga sociala problem. Alltså måste man ha en politik som har att göra med plats om man vill komma åt de kriminella gäng som försvårar livet för alltför många medborgare.

Närmare bestämt behöver vi åtgärda den enorma bostadssegregation som råder. Innan man gör detta kan man skicka ut ett närmast oändligt antal poliser, väktare och kanske till och med militären (så som vissa partier föreslagit). Det kommer inte att hjälpa.

Vi tror istället på ett inkluderande samhälle som inte stänger ute människor. Vi tror också på att när människor får möjlighet att göra rätt kommer de att göra det. Vi anser att basinkomst är ett bra motmedel för att dels rå på den värsta ekonomiska misären, samt skapa möjligheter för människor att ha ett mer meningsfullt liv. Vi anser också att när människor möts och knyter kontakter vinner alla inblandade. Därför har vi ett förslag om civilplikt, där en ungdom kan få möjlighet att möta andra ungdomar och tillsammans göra nytta för samhället på till exempel ett sjukhus. 

Vi vill kombinera detta med andra reformer: att stärka polisens arbetsvillkor, lön och arbetstider med mera, och samtidigt skapa mer närpolisnärvaro. Socialtjänsten behöver få en kraftig resursförstärkning vilket vi vill möjliggöra bland annat genom att lyfta försörjningsstödet från kommunerna med en basinkomstreform. Genom detta frigörs socialsekreterare för arbete med familjer och ungdomar med sociala problem. Mindre rika kommuner kommer också ha större möjligheter att använda sig av den lokala kunskap de sitter på vilket ofta är ett framgångsrikt sätt att skapa tryggare samhällen.

Bostadspolitik är också en helt central del av det brottsförebyggande arbetet. Vi vill att nyproduktionen av hus delas upp i tre delar. En tredjedel bostadsrätter, en tredjedel hyresrätter och en tredjedel med bostäder för behövande. Denna modell har prövats i Finland med stor framgång och bör prövas även i Sverige. Vi har modet att eftersträva denna modell. Har de mer etablerade partierna det?

Ett samhälle där människor möts och lever ihop under meningsfulla och värdiga former gynnar oss alla i längden. Ett sådant samhälle skapar man inte genom att förvägra människor tillgång till vård, skola och omsorg. Vår politik syftar till att stärka alla, inte stjälpa vissa. Kan Moderaterna säga detsamma?

JOAKIM LÖF, STYRELSEMEDLEM PARTIET VÄNDPUNKT

ELLIE CIJVAT, HUVUDSEKRETERARE PARTIET VÄNDPUNKT.