Reaktion på Isabella Lövins avgång

I veckan annonserade miljöministern och språkröret Isabella Lövin att hon avslutar sina uppdrag. Hon stod för en inriktning inom politiken där små steg i förhandlingar stod i centrum. Vilket politiskt parti vill inte sitta i regering, i maktens centrum? Under hennes tid finns också en del framsteg för den ekologiska omställningen, främst vad gäller stödet till förnybar energi och ökade priser inom Europa för att släppa ut koldioxid.

Som Partiet Vändpunkt ser det motverkar denna strategi i realiteten den omställning Sverige skulle behöva genomföra. Anledningen? Utsläppen av växthusgaser och de sociala konsekvenserna för landsbygd och utsatta storstadsområden hänger tätt samman med krafter inom vårt ekonomiska system. Om en produkt som vi själva egentligen skulle kunna göra i närområdet istället tillverkas i Sydamerika eller Kina hjälper det inte att Sverige minskar utsläppen på egen mark några procent; det äts upp och mer därtill av de ökade utsläppen på andra sidan av jorden och på väg hit. När allt större andel av företagens vinster hamnar i aktieägarnas fickor skapas onödig lyxkonsumtion i form av täta flygresor, nya motorbåtar och bilar som statusobjekt, med mera. Coronakrisen visar att minskning av flygandet kan påverka utsläppen. Men vem tror egentligen att det kommer att vara något annat än ”business as usual” om ett år eller två? När man fortsätter med skattesänkningar utarmas den offentliga sektorns verksamheter och ute i landet fortsätter nedmonteringen av den service människor behöver; landet glider isär och politikerföraktet ökar.

I regeringen styrs de viktigaste frågorna av finansministern och när Miljöpartiet ger sitt stöd till en tillväxtmaximerande och ojämlikhetsskapande politik omöjliggör de egentligen de mål de säger sig sträva efter. Klimatförändringarna måste stoppas med breda reformer av vårt ekonomiska system. Dessutom kvävs debatten när de stora systemfrågorna aldrig lyfts; tystnaden kring detta har vi ofta hört Greta Thunberg peka på, om och om igen. Samma Thunberg som Miljöpartiet hyllar så ofta de kan; men har deras ansträngningar verkligen ändrat människors medvetande? Inte om man ska tro opinionssiffrorna. Att stödet haltar kan förklaras av de alltför små avtrycken i politiken, som ett litet parti gör i förhandlingar med större partier med andra agendor.

Partiet Vändpunkt är i full gång med att skapa förslag på de centrala områden för det som måste göras; ekonomisk politik där grunderna för systemet byggs om, klimatfrågan med det allvar frågan kräver, det ekologiska jordbruket och skogsbruket och landsbygdens förutsättningar, att omsätta ojämlikhetens rikedom i produktiva investeringar för framtiden och för att möta sociala behov bland annat genom basinkomst. Vi vill skapa allianser med politiska krafter som vill sträva åt samma håll som vi. Vi börjar, som vi ser det, med att förändra människors medvetande och belysa hur mycket som behöver göras och hur våra förslag påverkas människors vardag. Först när vi har folk med oss i stöd för våra förslag på bred front, kan arbetet gynnas av regeringsmedverkan.

*

Denna artikel finns även på Partiet Vändpunkt på Facebook.