Pressmeddelande: Partiet Vändpunkt ställer upp i riksdagsvalet 2022

Vid en medlemsomröstning igår har beslutats att Partiet Vändpunkt kommer att ställa upp i valet till Riksdagen. Därmed kommer väljarna att kunna rösta för en förändring av svensk ekonomi som innebär att tillväxt och ökad konsumtion inte längre är överordnat ekologisk och social hållbarhet. En röst på Partiet Vändpunkt kommer i stället att vara en röst på livskvalitet för alla, för minskade klyftor mellan människor och mellan stad och land samt en ekonomi i balans inom ekologiska och klimatmässiga ramar.

– Att det nu finns flera alternativ för de som vill se en kraftfull miljöpolitik ser vi inte som en nackdel. Vi har olika lösningar och hjärtefrågor och varje röst räknas oavsett valresultat, säger Paula Dahlberg, talesperson för Partiet Vändpunkt.

– En röst på oss är en markering att klimatpolitiken på riktigt måste upp på agendan och en förändring av samhället måste ske från grunden. Men det ska inte vara de fattigaste som betalar notan, säger Gunnar Brundin, talesperson för Partiet Vändpunkt.

Kontakt:

Paula Dahlberg, mobil 076 835 8043

Gunnar Brundin, mobil 070 266 0268

Epost till båda: talesperson@partietvandpunkt.se

www.partietvandpunkt.se

kontaktaoss@partietvandpunkt.se