Vår vision

Vår vision är ett Sverige där klyftorna minskar – både mellan stad och land och rik och fattig. Ett Sverige där hälsa och livskvalitet förbättras samt där resursanvändningen hålls inom ramarna för en planet. Där rätten till bostad garanteras. Där makt, pengar och service decentraliseras och kommer alla människor till del. 

 Vi vill se: 

  • Ett skattesystem som minskar klyftorna. 
  • Förstärkt välfärd och samhällsservice på landsbygden. 
  • Vinsterna från utvinning av naturresurser ska i högre grad stanna i regionen de kommer ifrån. 
  • Ett samhälle där vi samverkar mer och konkurrerar mindre.  
  • Likvärdig skola, vård och omsorg ska garanteras. Inte vara beroende av att genom påtvingad valfrihet välja rätt. 
  • Allas rätt till bostad och slut på en ohållbar bostadssituation.