Extrakongress februari 2021

Den 21 februari 2021 har Partiet Vändpunkt extrakongress. Då ska vi behandla motionerna som vi inte hann med vid extrakongressen november 2020. Det handlar om maximalt 38 motioner. 

Kongressen kommer ske digitalt (via Zoom) som vid föregående extrakongress.

Motioner, yrkandelängd, dag- och mötesordning finner ni i vår Google Drive-mapp Extrakongress 2021 Där ska ni också finna information kring  återyrkandeprocessen och hur vi använder Zoom under kongressen. 

Hoppas vi ses på kongressen!