Extrakongress 2020

Partiet Vändpunkts har extrakongress den 14-15 november. Vi ska bland annat ska välja talesperson, och behandla propositioner och motioner. Alla medlemmar är välkomna.

Deadline för anmälan:
Kongressen kräver föranmälan genom formuläret här nedan. Anmäl dig senast lördag 7:e november kl 24.

Kongressen genomförs endast på internet
På grund av coronakrisen kommer extrakongressen att genomföras helt på internet. Vi hade förhoppningar om att kunna arrangera små sammankopplade regionala möten, men på grund av den ökade smittspridningen rekommenderar styrelsen att mötet hålls helt på nätet.

Tidsramar och schema:
Mötet äger rum mellan 9-18:30 lördag 14:e november, och 09-16 på söndagen den 15:e.

Kongressfest:
På lördagkvällen kör vi en corona-anpassad kongressfest med Open Mic på Zoom från 19:30.

Informationsmöte och kongress-skola den 11 november:
De medlemmar som ännu inte har gått på ett möte som räknas som en informationsträff om partiet och som vill få rösträtt på kongressen kan delta på ett kort info-möte på Zoom onsdag 11:e november kl 19. Så gott som alla som är aktiva på riks-möten har redan rösträtt, och om du inte har det kommer vi höra av oss.

Efter infomötet blir det kongress-skola där alla som vill veta mer om hur den digitala extrakongressen fungera kan få svar på sina frågor.

Nomineringar:
Extrakongressen ska välja talesperson, revisor och medlemsombud. Information om dessa uppdrag har gått ut med medlemsutskicken. Skicka nomineringen till valberedning@partietvandpunkt.se.

Motioner och propositioner
Kongresshandlingarna, inklusive styrelsens svar på motionerna ligger på kongressens Google Drive.

Utskott:
En viktig del av arbetet på kongressen kommer att ske i utskott. Här kan du se hur motioner och propositioner delats upp mellan utskotten. På den sidan kan du också välja utskott från söndag förmiddag.

Yrkanden:
Yrkanden ska lämnas in via ett formulär på partiets hemsida. Det finns en länk i det mejl som går ut till de anmälda lördag 7:e november. Yrkandestopp är föreslaget till kl 11:00 lördag 14:e november.

Det finns redan cirka 300 yrkanden att hantera om så det är bra om förslagsställarna är restriktiva med nya yrkanden. Om du har en ny idé som inte ligger inom ramarna för en motion eller proposition, kan du skriva en motion till kongressen i vår istället.

För ändringsyrkanden som gäller stadgeändringar är yrkandestoppet onsdag 11 november kl 23:59, eftersom stagdeändringar är komplex materia som kräver extra tid för reflektion och att ställa upp en god propositionsordning.

Deltagarutskick:
Ett utskick till alla anmälda deltagare kommer att gå ut senast en vecka innan kongressen.

Välkommen!