Engagera dig!

Det finns många sätt att bli aktiv i Partiet Vändpunkt.

Alla som sympatiserar med oss är välkomna till Partiet Vändpunkts samtalsforum på Facebook.

Medlemmar får vårt nyhetsbrev, som utkommer vid behov, ungefär varannan månad.

Vi arrangerar också möten och kurser. Nu under coronapandemin kör vi digitalt. Mötena annonseras i nyhetsbrevet, och vanligen också på sociala medier.

Medlemmar kan också vara med i vårt interna forum på Discord. Om du vill ha inloggningslänk så finns det i nyhetsbreven.

Partiet har också ett stort antal arbetsgrupper, där medlemmar kan vara aktiva, diskutera politik, och göra en insats. Info finns i nyhetsbreven.

Lokalavdelningar och Distrikt

Här finns en lista på våra nuvarande distrikt och avdelningar.

Vill du själv dra igång en avdelning där du bor kan du mejla styrelsen på kontaktaoss@partietvandpunkt.se.

Sociala media:

Förutom samtalsforumet har vi också en officiell Facebook-Sida för Partiet Vändpunkt. Gilla den gärna!

Vi har ett aktivt konto på Instagram. Följ det!

Vi har också ett konto på Twitter som vi uppdaterar då och då. Följ det gärna!