Nyheter

Minnesord

Publicerat den

Det är med stor sorg vi mottar nyheten att Pentti Kinnunen, en stark och viktig röst i Partiet Vändpunkt, har gått bort. Pentti hade en djup kunskap om och stort engagemang i frågor om interndemokrati och medlemmars inflytande, och hans närvaro i partiet gjorde reell skillnad. Pentti var en person vars handlingar sannerligen speglade den […]

Nyheter

Vår medlem Karin skriver om skogen

Publicerat den
Karin Solum på kalhygge

Vår medlem Karin Solum skriver idag om behovet av skog i Söderhamns-Kuriren. Tack för det Karin! Tillsammans ställer vi om. *** ”Min” skog – borta! Skog har inget värde förrän det är avverkat, hörde jag någon påstå. Men den verkliga vinsten av en skog, eller alla skogar i världen, är de som lever. De bidrar […]

Nyheter

Beslut ordinarie kongress 2020

Publicerat den

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, skogs- och lantbruk, gruvnäring, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.

Nyheter

Beslut extrakongress 2020

Publicerat den

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, skogs- och lantbruk, gruvnäring, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.