Kongress 2023

Kallelse kongress 2023

14-16 april

Välkommen till Partiet Vändpunkts kongress 2023! Vi är inne på det första året med en konservativ högerregering – och behovet av vår politik har aldrig varit tydligare. Vi behöver bygga vidare på organisationen, tänka långsiktigt och med människors, naturens och planetens bästa i åtanke. De propositioner som kommer tas upp på kongressen är samarbete med andra partier, deltagande i EU valet 2024 och en handlingsplan för att bygga vidare organisationen.

Första dagen, fredag den 14 april, kommer att avsättas till workshops och strategidiskussioner med arbetsgrupper, till exempel kommunikationsgruppen, ekonomigruppen, klimat- och miljöarbetsgruppen, landsbygdsrådet.

Alla medlemmar kan lämna in motioner. Skicka in dessa till motioner@partietvandpunkt.se senast den 19 januari kl 24.

Utöver det kommer vi välja talesperson(er), huvudsekreterare, styrelseledamöter, medlemsombud och revisorer.

Mötet kommer hållas i Falun. Vi kommer sannolikt kombinera deltagande på plats och digitalt deltagande. Tiderna som gäller är från fredag kl 11 till söndag kl 14.

Anmälan kommer att öppnas i början på februari.

OBS Antalet deltagare kan begränsas, eller upplägget ändras.

Viktiga datum

13 december 2022                           Kallelsen skickas ut

Torsdag 19 januari                            Motionsdeadline (v. 3)

Torsdag 9 mars                                 Handlingarna publiceras (v. 10)

Torsdag 23 mars                             Deadline anmälan (för deltagande på plats)

Måndag 10 april                             Deadline anmälan (för digitalt deltagande)

14-16 april (fredag till söndag)        Kongress (v. 15)

Väl mött!

Styrelsen för Partiet Vändpunkt kontaktaoss@partietvandpunkt.se