Kongress 2021

Kallelse kongress 2021
13-15 augusti

Välkommen till Partiet Vändpunkts kongress 2021! Det är året innan valåret, och vi har viktiga beslut framför oss. Det finns en bra politisk grund – nu är det dags att ta nästa steg: Hur bygger vi organisationen så att vi kan komma in i några kommuner? Och med vilka ska vi samarbeta i valet 2022? Vad blir nästa steg till att kunna anta ett partiprogram 2022? Det är kring dessa tre frågor som styrelsen kommer lägga propositioner.

Utöver det kommer vi att välja talesperson(er), huvudsekreterare, styrelseledamöter, medlemsombud och revisorer.

Kongressen kommer att hållas i Södertälje i år, men vi kommer sannolikt kombinera deltagande på plats och digitalt deltagande.

OBS! Antalet deltagare kan begränsas, eller upplägget ändras, med avseende på covid-19-läget.

Viktiga datum:

13 april Kallelsen skickas ut
20 maj Motionsdeadline (v. 20)
8 juli Handlingarna publiceras (v. 27)
13-15 augusti Kongress (v. 32)

Väl mött!
Styrelsen för Partiet Vändpunkt
kontaktaoss@partietvandpunkt.se