Basinkomst skapar trygghet i coronatider

Carl Schlyter

Carl Schlyter skriver om coronakrisen i ETC.

***

Nyliberaler har i en generation utnyttjat alla kriser till att bryta ned samarbetskraften i samhället och skapa konkurrens mellan alla människor i alla situationer. Den slimmade staten är inte anpassad för kriser. Nyliberalismen skapar egoism, där alla relationer blir ekonomiska. Då är det självklart att var och en bunkrar vad den själv behöver, oavsett om det påverkar vårdens behov eller inte. Detaljreglerande regler, som New Public Management, där allt ska styras uppifrån och ingen får tänka själv eller självständigt använda sin utbildning för att lösa problem, begränsar också kreativa lösningar på problem.

Nu har Riksbanken lovat 500 miljarder i gratis krediter till bankerna, som de med vinst kommer låna vidare till behövande företag. Dessutom har regeringen lovat upp till 300 miljarder till att stötta olika företag.

Partiet Vändpunkt föreslår istället att Riksgälden (staten) lånar ut pengar till investeringar i omställning med mera direkt till företag, till reporäntan, just nu alltså 0 procent. Varför ska bankerna alltid få sin beskärda del vid alla kriser? Redan idag skapas nästan alla pengar av privata banker, nu ska de dessutom få massivt stöd, men vill man hjälpa företag ska man inte gå omvägen över banker som alltid sätter sig själva före alla andra samhällsintressen.

I en värld som lider av klimatkris och artutrotningskris och nu en temporär coronakris har inte flyget bara akuta problem utan är i permanent kris. De oerhörda energimängder som krävs kan inte fortsätta att vara skattebefriade som idag. Fossila bränslen som flyget använder måste börja beskattas. Biobränslen begränsas av den artutrotning som sker, skogen måste förvaltas mer skonsamt, med mer fokus på långsiktiga produkter och som kolsänka. Flygpriser måste därför höjas rejält för att vara förenliga med klimatmål, och därmed kommer flygandet att minska. Bättre då att pengar går till lokal naturturism, hållbara transporter med mera. Det viktiga här är att alla duktiga medarbetare på SAS får trygghet i omställningen, ett slags avvänjningsbidrag bort från fossilberoende jobb. Vi bör fokusera på de anställda, inte de ohållbara företagens verksamhet.

Många drabbas nu av behovet av karantän. Vi har hamnat här för att ekonomin alltid sätts först, åtgärder som påverkar ekonomin skjuts upp till dess att det är försent. Men där vi är idag är det viktigt att människor känner trygghet. Det bästa sättet att skapa trygghet och även ge människor ork och kraft att hjälpa varandra vore att tillfälligt införa basinkomst. Dagens åtgärder hjälper företag och anställda. Men alla arbetslösa som nu knappt får några möjligheter att söka jobb går allt längre mot utförsäkring. Om eller när universiteten stängs kommer många inte kunna eller våga ta studielån. Finns det 800 miljarder för att rädda företag för borde det finnas möjlighet att ge alla en inkomstgaranti, inte bara de som permitteras en lönegaranti. Dagens politik ger ofta känslan av att människor finns till för företagen, inte tvärtom.

Då kan hela svenska folket finna sitt sätt att bidra till att bekämpa coronaviruset och hjälpa varandra, istället för att ställa grupp mot grupp och tvinga in arbetslösa i en jakt på jobb som ingen erbjuder. Har man nog för hyra och mat och det viktigaste orkar man börja se bortom sina egna behov, det är den samhällskänslan vi ska skapa nu, det får vara nog med nyliberalismens egoistiska konkurrenstänk.

Vi ska också återuppbygga självförsörjningslogiken. Mer lokal livsmedelsförädling, bättre beredskapslager, ökat fokus på civilförsvar. Länge har debatten om stärkt försvar helt fokuserat på de militära bitarna, medan vi som förespråkat stärkt civilt försvar ofta avfärdats som ”Putinkramare”. Nu när det finns konsensus för att satsa mer på civilförsvaret bör vi kunna fatta snabba beslut.

Några förslag på åtgärder:

• Inför basinkomst tillfälligt

• Låt staten låna ut direkt till företag istället för till banker

• Ge vården förtur till utrustning

• Hjälp anställda och människor i första hand

• Ge stöd till utveckling för lokal livsmedelsförädling

• Satsa på civilförsvaret

I helgen var jag i ett av Stockholms naturreservat, enligt uppgifter från flera håll var det rekordmånga besökare för detta coronasäkra helgnöje. Livet kommer att kunna vara huvudsakligen gott även under coronakrisen så länge vi hjälps åt att ta hand om våra sjuka, det gemensamma och ingen lämnas utanför skyddsnäten. Där blir basinkomst en viktig del. Många kommer drabbas, en del kommer att förlora nära och kära, det minsta staten kan göra att alla har pengar till brödfödan under krisen.

CARL SCHLYTER

TALESPERSON PARTIET VÄNDPUNKT