Medskapande mötesledning – Inbjudan

Hej, medlem i Partiet Vändpunkt!

Nu är det dags att börja göra verklighet av vår politik! Men hur når vi ut och skapar nyfikhet och lust att vara med på vår resa i partiet?

På zoom den 3:e, 10:e, 17:e och 24:e mars kl 18.00-20.30

 • Hur kan vi göra inbjudningar som känns angelägna och alltför viktiga för att tacka nej till? 
 • Hur kan vi få till en välkomnande atmosfär vid våra möten? 
 • Hur kan vi skapa förutsättningar för dialog och medskapande?
 • Hur kan vi skapa trygghet så att alla vågar uttrycka sig på möten? 

På den här kursen kommer du att få möjlighet att bli tryggare i din roll som mötesledare med hjälp av:

 • Några enkla mötesmetoder som gör att alla kommer till tals, blir lyssnade på och kan skapa kunskap och lärande tillsammans:
  • Cafédialog
  • Triosamtal
  • Cirkel
  • Storytelling
 • Några enkla teorier och tankemodeller till stöd för dialog och medskapande:
  • Lyssnandets fyra nivåer
  • Cynefin (ramverk för att förstå komplexitet)
  • Modeller för konflikthantering

Du kommer att få en introduktion i att bli en medskapande mötesvärd. Hur du håller i möten som skapar en positiv och trygg atmosfär. Du kommer även att lära dig mer om hur du kan hantera motstånd och konflikter i möten.

Praktikaliteter

Du behöver inga förkunskaper.
Du behöver vara medlem i Partiet Vändpunkt.
Kursen är gratis.

Kurstillfällen:

Den 3:e, 10:e, 17:e och 24:e mars kl 18.00-20.30
Utbildningen sker på distans via verktyget Zoom
(en zoom-länk skickas ut före kusstart).

Anmälan

Vi anpassar utbildningen efter dina behov! Därför vill vi gärna höra vilka angelägna frågor du har. Vad ser du är utmanande inför att börja göra verkstad av vår politik? I din anmälan får du möjlighet att dela med dig av dina tankar.

Anmäl dig i formuläret nedan senast den 17 februari.

Kursledare: Eleonor Björnfot och Anna-Karin Berglund

Mer information: annakarin.berglund@yahoo.se