Trippelkrisen – så hänger det ihop

Karin Solum skriver om den tredubbla krisen för klimat, naturresurser och ekonomi i Hela Hälsingland.

***

Trippelkrisen – så hänger det ihop

En trippelkris! Ja, det betyder att tre fenomen är verksamma samtidigt: klimatet, naturresurserna och ekonomin.

Om vi börjar med naturresurserna, det vill säga det som finns nere i jorden, olja, gas, kol, uran, järn, plutonium, fosfor, metaller, och ovan jord, skogar, djur och rent vatten. Vi människor nyttjar detta ohämmat. Vissa, de flesta av dessa tillgångar, är ändliga, det vill säga när vi förbrukat en viss mängd så är det slut. Men det tänker inte många på. Vi behöver ju dessa råvaror för att producera varor som vi behöver, eller rättare sagt, som ska säljas på en marknad så några kan tjäna pengar, mycket pengar. Dessutom är det långt ifrån varor som vi verkligen behöver. Vi är offer för reklam och marknadsekonomin.

Ekonomin kräver att vi konsumerar allt mer, ty den bygger på evig tillväxt. Utan tillväxt skulle denna marknadsekonomi kollapsa. I processen att tillverka dessa varor tar vi för oss allt mer av naturresurserna och släpper ut koldioxid och andra skadliga ämnen. Även frakten över hav och kontinenter bidrar till utsläppen. Hela processen värmer upp vår planet. 

Klimatpåverkan har nu fortgått så länge att det börjar bli katastrofalt för mänskligt liv på vår planet. Vi behöver mat, rent vatten, ren luft, inte för varmt och inte för kallt. Vetenskapen talar ett tydligt språk. Nu går det inte längre att våldta planeten Jorden utan ödesdigra konsekvenser. Människan är beroende av andra djur, som bin och andra pollinerare och fisk. Dessa är som människan beroende av en ren natur, levande skogar, icke besprutade odlingsmarker och nedsmutsade sjöar och hav. 

Frågan är nu hur vi ska kunna bryta denna livsfarliga process. Det borde börja med oss människor, att vi ser hotet och ändrar våra vanor. Blir vi mindre lyckliga om vi inte handlar allt som reklamen anser att vi borde konsumera, att vi inte tillbringar våra semestrar långt utanför våra gränser, utan gläds åt att se oss omkring i Sverige eller Norden, att vi väljer att äta nyttiga, lokalproducerade varor? Troligtvis inte. Vi skulle till och med kunna arbeta mindre och få mer tid för oss själva, våra intressen och våra nära och vänner. Livet på jorden beror nu på hur starka vi är att välja och agera rätt – nu!

Och kampen blir hård, då det är självaste ekonomin som driver på denna dödliga process. Marknaden måste hållas igång så att vinsterna rullar in på vissa bankkonton. Marknadsekonomin är global och företrädes av rika, mäktiga människor – de giriga.

Karin Solum, medlem i Partiet Vändpunkt