Val av utskott på extrakongressen

En stor del av arbetet på extrakongressen bedrivs i utskott, och på den här sidan kommer du kunna välja vilket utskott du vill vara med i.

Vi tillämpar principen om först till kvarn. För att det ska bli rättvist öppnar anmälningsformuläret på söndag förmiddag när kongresshandlingarna skickas ut till de sist anmälda.

Varje utskott ska ta fram rekommendationer om hur kongressen ska besluta kring en proposition och ett antal motioner.

Om du inte väljer utskott senast på onsdagskvällen före kongressen så blir du placerad i ett utskott som behöver fler deltagare.

Så här ser fördelningen ut:

Utskott Basinkomst
Proposition om Basinkomst
5. Motion om ändrat uppdrag för Försäkringskassan
9. Motion om tak över huvudet garanti 
11. Motion PV automatiskt ja till organdonation 
14. Motion Vändpunkt Grundtrygghet 
30. Motion ang. psykiatrin 
35. Motion om HBTQI+-politik
43. Motion om ickevåldsförsvar 
45. Motion om att Sluta bidra till krig
63. Motion om jämställdhetspolitik 
X9. Motion en ny politik för integration
X10. Motion om ekonomisk grundtrygghet

Utskott Ekonomisk Jämlikhet
Proposition om Ekonomisk Jämlikhet
10. Motion papperslösa 
18. Motion om att Avveckla New Public Management 
31. Motion angående förebyggande arbete för att förhindra återfall i kriminalitet
32. Motion om hemlösas situation 
38. Motion om Stärkt arbetsrätt
46. Motion om att återupprätta strejkrätten
51. Motion för att stärka rättssäkerheten i asylprocessen 
64. Motion ”En ny politik för migration” 
X1. Anständig äldreomsorg
X20. Statsskulden som andel av nationalförmögenheten istället för BNP

Utskott Klimat och Miljö
Proposition om Klimat och Miljö
3. Motion om miljöbalken 
6. Motion Miljö 
8. Motion om klimatfrågor med mera
15. Motion Vändpunkt Snabbtåg 
20. Motion om Landskapskonventionen
25. Motion om Skogen och Klimatet 
54. Motion om miljö- och klimatpolitik 
X5. Energibesparande elprissättning
X12. Kärnvapenförbud
X26. Ingen kärnkraft
X44. Totalförbud mot kärnvapen
X58. Ecocide

Utskott Stad och Land
Proposition om Stad och Land
26. Motion om att ratificera ILO169 
36. Motion om Självförsörjning civil beredskap och resiliens 
52. Motion Värna och utöka den svenska åkermarken 
60. Motion om självförsörjning 
X4. En Samepolitik värd namnet
X28. Närproducerat och nationell självhushållning
X35. Omställning av skogsbruket
X43. Uppsägning ISDS
X52. Infrastruktur gemensamt ägd

Utskott Stadgar
Proposition om stadgar
1. Motion om stärkt skydd för demokratin 
2. Motion om att en skola för alla kräver nya reformer 
28. Motion om Bygg kapacitet för interndemokrati, deltagande och medskapande 
34. Motion om demokratisering 
55. Motion Inför stegvis en fördjupad demokrati 
58. Motion om Parti och folkrörelse 
X3. Demokratisering, valsystem
X11. Motion om skola utan tvång
X16. Skolan – tankar från en f.d. gymnasielärare
X19. Motion om partiets namn och varumärke
X25. Autonoma vapensystem
X32. Transparens av politisk lobbyism marknadsföring
X51. Ingen ägarvinst på offentligt finansierad verksamhet