Våra kommun- och regionkandidater

Kommunval

Malmö:

1Bengt-Uno Andersson59 år, biomedicinsk analytiker, Malmö

Eslöv:

1Johan Nordfält57 år, IT-konsult, Eslöv

Kristianstad:

1Sven Stark33 år, IT-tekniker, Kristianstad
2Elin Vinblad33 år, logoped, Kristianstad

Ljungby:

1Paula Dahlberg36 år, konstruktör, Ljungby

Älmhult:

1Håkan Lundkvist60 år, naturvårdsbiolog, Älmhult

Växjö:

1Ellie Cijvat51 år, universitetslektor, Växjö

Värnamo:

1Mikael Ludvigsson53 år, materialforskare, Värnamo

Uppsala:

1Anne von Heideman66 år, pensionär, läkare
2Per Granlund27 år, gymnaslielärare biologi / kemi
3Tova Wennemo23 år, student, biolog

Regionval

Skåne:

1Sven Stark33 år, IT-tekniker, Kristianstad
2Bengt-Uno Andersson59 år, biomedicinsk analytiker, Malmö
3Elin Vinblad33 år, logoped, Kristianstad
4Johan Nordfält57 år, IT-konsult, Eslöv
5Bo Sandqvist80 år, pensionär, lärare, Lund

Kronoberg:

1Paula Dahlberg36 år, konstruktör, Ljungby
2Håkan Lundkvist60 år, naturvårdsbiolog, Älmhult
3Ellie Cijvat51 år, universitetslektor, Växjö

Jönköping:

1Mikael Ludvigsson53 år, materialforskare, Värnamo

Namn: Johan Nordfält

Beskrivning: 57 år, IT-konsult, Eslöv

Plats på listan: Region Skåne: plats 4. Eslöv kommun: plats 1.

Namn: Bo Sandqvist

Beskrivning: 80 år, pensionär, lärare, Lund

Plats på listan: Region Skåne: plats 5.

Namn: Håkan Lundkvist

Beskrivning: 60 år, naturvårdsbiolog, Älmhult

Plats på listan: Region Kronoberg: plats 2. Älmhult kommun: plats 1.

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Sökte efter något parti som var positivt inställda till faktumet att vi inte kan fortsätta konsumera i överflöd och samtidigt ett parti som jobbar för en mer rättvis fördelning av de resurser som finns.

Berätta lite om din bakgrund.

Uppvuxen i Tullinge, Botkyrka och bodde där fram till 30 årsåldern då min dåvarande fru och jag flyttade till Frösslunda, Öland. Där bodde vi intill Stora Alvaret och mellan två mjölkgårdar. Det var naturintresset som gjorde att vi flyttade till Öland, ett intresse som jag alltid har haft. Vi fick två små söta barn som med tiden fick både moppe och häst. När “barnen” flyttat ut så insåg vi att det var dags att bryta upp och skilde oss. Jag hade turen att hitta en ny underbar kvinna som bodde strax väst om Älmhult. Sagt och gjort efter 25 år på Öland så flyttade jag in till min nya fru i Jämnhult, Älmhult. Här har jag nu bott i några år och börjat känna en del av människorna runt omkring. Absolut för mycket av granplantager men några naturpärlor finns det även här i omgivningarna.

Varför kandiderar du till regionen / kommunen?

Både Kronoberg och Älmhult behöver Partiet Vändpunkt. Dels som en motvikt till den konservativa och ibland väldigt snäva synsätt som finns och dels att helt enkelt vissa på att vi som vill minska konsumtionen och öka rättvisan finns här.

Vad vill du bidra med där?

Vara en skapande och positiv röst för oss utanför centralorten och jobba för fler lokala lösningar.

Det här visste du inte om mig

I mitt naturintresse så har jag snöat in på skalbaggar ordentligt. Vi startade Nordic Coleoptera Group som är en förening för skalbaggsfolk i Norden. Vi har ett årligt roterande möte i något av de Nordiska länderna. Väldigt kul att få dela intresse och kunskap med folk från grannländerna.

Namn: Ellie Cijvat

Beskrivning: 51 år, universitetslektor, Växjö

Plats på listan: Region Kronoberg: plats 3. Växjö kommun: plats 1.

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

När Vändpunkt startade tyckte jag det var rätt att starta ett parti som förenar respekt för de planetära gränserna med ekonomisk rättvisa.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är född och uppvuxen i Nederländerna, och har bott i Sverige i 28 år. Till vardags är jag lektor i elektroteknik. Jag har varit aktiv i olika folkrörelser ganska länge, som Jordens Vänner, Stad- och Landnätverket och med Naturbrukskonferensen. Dessutom är jag aktiv i asylrörelsen.

Varför kandiderar du till regionen / kommunen?

Jag tycker det behövs ett alternativ också på kommunal och regional nivå, som har en tydlig vision för att minska utsläppen, skydda den biologiska mångfalden, och ändra vår ekonomi så att vi får ökad jämlikhet och bromsar effekterna av kvartalskapitalismen.

Vad vill du bidra med där?

Jag vill driva att stora fossilprojekt, som nya motorvägar och jätterondeller, ska omprövas med tanke på att utbyggnad av motorvägar bara skapar mer trafik. Ser vi till Parisavtalet så måste vi tänka om. Även strandskyddet och att behålla grönområden är viktig. Vård och skola med tillitsstyrning istället för den extrema ekonomistyrning. Sist men inte minst skulle jag vilja att en kommun i Kronoberg gör ett pilotprojekt med basinkomst.

Det här visste du inte om mig

Jag gillar att åka skateboard även om det inte hinns med så mycket nu.

Namn: Mikael Ludvigsson

Beskrivning: 53 år, materialforskare, Värnamo

Plats på listan: Region Jönköping: plats 1. Värnamo kommun: plats 1.

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Plötsligt finns det ett parti i Sverige som formulerar och står upp för många av de tankar och idéer som jag känner starkt för såsom exempelvis basinkomst, biologisk mångfald och en genuin känsla för arbetet med klimatomställningen. 

Berätta lite om din bakgrund.

Jag bor i Värnamo och är far till fyra barn och tillsammans med min sambo Annas två barn är vi sammanlagt 8 personer i det vi kallar vår stjärnfamilj. Ungarna är numera unga vuxna och det är endast tre av de sex som bor hemma fortfarande. Jag arbetar sedan 2011 som materialforskare med inriktning på framför allt materialet glas vid Sveriges tekniska forskningsinstitut RISE. Innan dess hade jag olika ledande befattningar respektive arbetade med forskning och utveckling inom näringslivet i ca 10 år. Mina forskarstudier genomförde jag vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet på 1990-talet.

Varför kandiderar du till regionen / kommunen?

På kommunal nivå måste vi bland annat värna om den biologiska mångfalden, strandskyddet och se till att alla i samhället ställer upp på de åtgärder som är nödvändiga i klimatomställningen. Hjärtat slår extra hårt för basinkomst som så småningom kommer att vara en oundviklig del av framtidens hållbara samhälle. Beteendeförändringar vad gäller konsumtion och den absurda tanken om ständig tillväxt är viktiga frågor på kommunal och regional nivå. Alla måste hjälpa till i detta. Skolan och vården är två viktiga hörnpelare och får inte privatiseras eftersom vinster i välfärden inte ska förekomma.

Vad vill du bidra med där?

Påverka och inspirera arbetet med hållbarhetsfrågor. Hjälpa kommunens invånare att vara modiga. kloka, rättvisa i en strävan att leva ett gott liv som är måttligt snarare än styrt av en ständig jakt på överflöd och överdriven konsumtion. 

Det här visste du inte om mig

Jag spelar mycket och gärna tennis och tillverkar dessutom tennisracketar av trä på fritiden. 

Namn: Per Granlund

Beskrivning: 27 år, gymnaslielärare biologi / kemi

Plats på listan: Uppsala kommun: plats 2.

Namn: Tova Wennemo

Beskrivning: 23 år, student, biolog

Plats på listan: Uppsala kommun: plats 3.