Våra riksdagskandidater

1Paula Dahlberg36 år, konstruktör, Ljungby
2Gunnar Brundin73 år, miljö- och kvalitetsrevisor, Tierp
3Elena Martinez56 år, socionom, Umeå
4Sven Stark33 år, IT-tekniker, Kristianstad
5Jennica Månsson38 år, kommunikationsspecialist, Sundbyberg
6Eddie Olsson59 år, systemutvecklare, Götene
7Elin Vinblad33 år, logoped, Kristianstad
8Peter Nordling35 år, marinbiolog, Gävle
9Anne von Heideman66 år, pensionär, läkare, Uppsala
10Joachim Bergenstråhle64 år, konstnärlig lektor, Stockholm
11Karin Solum77 år, f.d. gymnasielärare, Söderhamn
12Torbjörn Lahti68 år, konsult hållbar utveckling, Umeå
13Mats Tomas Olsson75 år, pensionär, prof emeritus markvetenskap, Sigtuna
14Bengt-Uno Andersson59 år, biomedicinsk analytiker, Malmö
15Peter Ivarsson63 år, Utvecklingsledare / problemlösningsarkitekt, Stockholm
16Mats Willers74 år, pensionär, terapeut, Stockholm

Namn: Paula Dahlberg

Beskrivning: 36 år, konstruktör, Ljungby

Plats på listan: 1

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt? För att partiet har den mest heltäckande politiken som tar hänsyn till både människors liv och behov och naturens bästa. Det är viktigt att visa att det går att få både hög livskvalité och ett hållbart samhälle för hela planeten.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag har alltid varit politiskt intresserad och varit aktiv på olika sätt sedan tonåren. Jag brinner för ett helhetstänk på politiken, att se hur allt hänger ihop och att tex feminism också handlar om klimatet och tvärt om.

Varför kandiderar du till riksdagen?

För att sätta Vändpunkt på kartan och vara del av att bygga ett starkt politiskt alternativ till dagens enögda tillväxtvurmande.

Vad vill du bidra med där?

Skulle vi komma in i riksdagen hade jag velat bidra med nya perspektiv och att pusha samtalet mot en radikalare omställningspolitik.

Det här visste du inte om mig

Jag kan spela nyckelharpa.

Namn: Gunnar Brundin

Beskrivning: 73 år, miljö- och kvalitetsrevisor, Tierp

Plats på listan: 2

Berätta lite om din bakgrund.

Jag arbetar sedan 22 år som kvalitets- och miljörevisor på RISE Certifiering, idag på ungefär halvtid. Vid sidan av revisorsrollen är jag också delägare i ESAM AB, en konsultgrupp inom hållbar utveckling med idag 20 konsulter, som jag grundade tillsammans med en kollega år 1990.

Utbildningar: GIH i Örebro (idrottslärare), fil.kand-examen i ekonomi i Uppsala samt Miljö- och hälsoskyddslinjen i Umeå.

Engagemanget för hållbarhet började i slutet på 70-talet. då jag, vid sidan av arbete som idrottslärare, var med i Miljöförbundet, Svenska Freds och Folkkampanjen mot kärnkraft.

1980 var jag med och startade Miljöpartiet och var medlem fram till 2015. Var aktiv i partiavdelningar i Östhammar, Umeå, Västerbottens län samt i Sorsele kommun, där jag var ordförande vid sidan av mitt arbete som kommunens miljöchef.

Varför kandiderar du till riksdagen?

Efter att ha varit partilös sedan 2015 brinner jag nu för att via Partiet Vändpunkt bidra till en omställning av svensk ekonomi som visar en väg ut ur kriserna för klimat och biologisk mångfald samtidigt som ekonomiska klyftor mellan människor och mellan stad och land jämnas ut.

Namn: Elena Martinez

Beskrivning: 57 år, socionom, Umeå

Plats på listan: 3

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Jag kommer närmast från Vänsterpartiet, som jag lämnade i protest mot deras otillräckliga klimat- och miljöpolitik. Gick över till Vändpunkt därför att partiets politik gällande både social rättvisa och hänsyn till klimat och natur stämmer mycket bättre överens med mina egna värderingar.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag bor på landet med min sambo, där vi försöker tillämpa självhushållning och frivillig enkelhet. Jag kom till Sverige som politisk flykting från Chile 1986, där jag deltog i studentrörelsen som gjorde motstånd mot diktaturen genom icke våldsmetoder och civil olydnad. Har även varit engagerad i miljörörelsen sedan tonåren.

Varför kandiderar du till riksdagen?

Jag kandiderar till riksdagen därför att Sverige behöver riktig förändring för att bromsa klimat- och naturkrisen. I dagsläget gör ingen av de befintliga riksdagspartierna så mycket som krävs, men det är Partiet Vändpunkt beredd att göra.

Vad vill du bidra med där?

För mig handlar klimat- och naturkrisen mer om ett skevt förhållningssätt gentemot vår planet, än om ”bara” förbränning av fossila bränslen. 200 år av industrialisering har lämnat oss vid randen till kollaps, utan att ens ha lyckats ge alla människor på Jorden ett värdigt liv. Andra levande varelser har fått betala ett ännu högre pris. Jag är övertygad om att det finns ett bättre liv bortom ekorrhjulet och överkonsumtionen, ett liv som inte kräver att vi tuggar sönder vår vackra värld, det vill jag jobba för.

Det här visste du inte om mig

På min fritid sjunger och spelar jag sydamerikansk folkmusik.

Namn: Sven Stark

Beskrivning: 33 år, IT-tekniker, Kristianstad

Plats på listan: 4

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Jag ville vara aktiv och engagerad i ett parti som sätter klimatfrågan högst upp på prioriteringslistan, samtidigt som alla aspekter av hållbar utveckling (social, ekonomisk, ekologisk) tas i åtanke. Partiets tydliga demokrati- och mångfaldsfokus stämmer väl överens med hur jag ser på samhället. Vändpunkts inställning att inte tvinga sina representanter att alltid följa partilinjen är för mig ett viktigt inslag och ett modigt drag i dagens politiska landskap.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är tidigare miljöteknikstudent som numera arbetar inom IT-branschen. Som mångintresserad så gillar jag allt från fågelskådning till vinprovning och programmering. Samhällsfrågor har alltid betytt mycket för mig och jag trivs med att vara engagerad i min omvärld, både lokalt och globalt.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

Jag kandiderar för att jag fått nog av de totala skygglappar som finns inför klimatfrågan. Jag har fått nog av att vi säljer ut den välfärd i form av vård och skola. Jag har fått nog av kvartalsrapportens regim. För mig handlar det om att samarbeta och tillsammans bygga värde som kan mätas i så mycket mer än kronor och ören. Vi i kommunen och i världen behöver skaffa nya måttstockar och ändra på vad vi verkligen värdesätter. Det är inte besparingar eller skattesänkningar. Istället hoppas jag bidra till att höja blicken och vara del av att bygga något riktigt långsiktigt hållbart.

Vad vill du bidra med i din kommun?

Jag vill bidra med ett stort fokus på klimatnödläget och hur vi påverkar den kris som vi är del av. Vi i Kristianstad har mycket att bidra med.

Jag hoppas bidra med mod att satsa på mer långsiktigt värdebyggande inom skola och vård.

Hur kan din bakgrund påverka kommunen?

Jag har en ganska kluven bakgrund från både arbetsliv och akademi som jag tror gör att jag fått med mig ett par bra perspektiv när man ska se till kommuninvånarnas gemensamma behov och intressen.

Det här visste du inte om mig

Jag har alltid velat bli helikopterpilot.

Namn: Jennica Månsson

Beskrivning: 38 år, kommunikationsspecialist, Sundbyberg

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Från att i många år känt en tydlig grön tillhörighet politiskt började jag känna mig vilsen i det politiska landskapet. Etablerade partiers förslag till lösningar på kommande enorma utmaningar är bara ett putsande på ytan, om man ens alls identifierar krisen. Jag instämmer i PV:s hållning att en omställning är nödvändig för att tackla klimatkrisen och sociala orättvisor. Och jag tror helhjärtat att den omställningen medför ökad livskvalitet för individer. 

Berätta lite om din bakgrund.

Så länge jag kan minnas har jag känt ett starkt engagemang för miljö- och rättvisefrågor. Mitt intresse för samhällsfrågor tog nog ordentlig fart efter gymnasiet då jag reste en del och studerade bland annat globalisering på högskolan. Jag läser mycket och tar gärna en debatt vid köksbordet. Nu har jag tagit klivet och valt att aktivera mig också politiskt. 

Varför kandiderar du till riksdagen?

Jag vill se Partiet Vändpunkts viktiga frågor komma upp på dagordningen och diskuteras på bred front. Jag hoppas vi kan verka som en disruptiv kraft i politiken och samhällsdebatten. Vi måste som samhälle våga tänka och föreställa oss ett annat system, det vi lever i nu är inte dikterat av någon naturlag. Det kan och måste ställas om till ett hållbart system för människa och planet. 

Vad vill du bidra med där?

Jag vill medverka till att fler vågar se och drömma om en annan möjlig tillvaro där vi resursmässigt lever inom de planetära gränserna, med samverkan i fokus hellre än konkurrens och där vi människor får lov att leva i en rytm vi är skapta för.

Det här visste du inte om mig

Min själsliga hemvist är jämtländska Storsjöbygden, där jag har mina rötter på min fars sida.

Plats på listan: 5

Namn: Eddie Olsson

Beskrivning: 59 år, systemutvecklare, Götene

Plats på listan: 6

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Vår riksdag är i stort behov av politik som prioriterar både miljö/klimat och social hållbarhet. När Partiet Vändpunkt kom kände jag att det var ett parti där man funderade i samma banor som jag kring de frågorna.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är en göteborgare som flyttade ut på landet ungefär samtidigt som jag slog in på min nuvarande yrkesbana som systemutvecklare. Har varit ideellt engagerad via olika organisationer i större delen av mitt liv. Jag har tre barn, två barnbarn och två katter.

Varför kandiderar du till riksdagen?

För att jag tror jag på det sättet kan bidra till ett bättre samhälle och en bättre framtid. Jag vill hjälpa till att få ett mer mänskligt och långsiktigt hållbart samhälle där våra grundläggande behov, som matförsörjning, boende, utbildning, vård och omsorg tillgodoses med fokus på människan och hennes förutsättningar.

Vad vill du bidra med där?

Framförallt min förmåga att knyta samman olika delar av organisationer, problem och lösningar till helheter som kan föra oss framåt med en lite längre tidshorisont än enstaka mandatperioder.

Det här visste du inte om mig

När jag vill slappna av från datorer och världens kriser snickrar jag möbler.

Namn: Elin Vinblad

Beskrivning: 33 år, logoped, Kristianstad

Plats på listan: 7. Region Skåne: 3. Kristianstads Kommun: 2.

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Jag har länge varit politiskt aktiv och satt i samband med förra valrörelsen med i olika kommunpolitiska organ, men i takt med att klimat- och rättvisefrågorna blir allt mer allvarliga kände jag att de styrande politiska partierna ständigt bortprioriterade de viktigaste frågorna till förmån för att få sitta kvar i styret. När Vändpunkt startade klickade det från början, och jag lämnade mina övriga politiska uppdrag.

Berätta lite om din bakgrund

Jag växte upp i Kristianstads kommun på landet med odlande föräldrar. Jag har alltid varit motiverad att lära mig så mycket som möjligt om det mesta, vilket har lett till mycket studier och spännande jobbuppdrag, både i Sverige och inom internationellt biståndsarbete. Sedan min examen 2012 har jag lagt all arbetstid på att arbeta för och med personer med olika typer av funktionsnedsättningar, både i behandling, forskning och gräsrotsarbete.

Varför kandiderar du till kommunfullmäktige?

För att det behövs ett alternativ till det sittande styrets politik.

Vad vill du bidra med i din kommun?

Att höja klimatambitionen är självklart grundläggande – därutöver önskar jag lyfta frågor om social hållbarhet för alla kommuninvånare. Jag vill kunna lyfta blicken från de aktuella sakfrågorna och diskutera vilken riktning vi vill ta, och sedan fatta beslut i sakfrågor som tar oss i den riktningen.

Hur kan din bakgrund påverka kommunen?

Jag är van att jobba brett med olika frågor och personer med olika bakgrund. Jag har lärt mig att lyssna på människor på ett sätt som gör att de känner sig hörda – något som jag tror att kommuninvånare sällan upplever.

Det här visste du inte om mig

Jag är en matlagningsnörd och har som högsta dröm att få gå kockutbildningen på kulinariska institutet i Luzern, bara för att kunna laga god mat hemma.

Namn: Peter Nordling

Beskrivning: 35 år, marinbiolog, Gävle

Plats på listan: 8

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Partiet Vändpunkt är det parti som på riktigt adresserar de stora problemen med att kunna styra om mot ett mer hållbart samhälle istället för att jobba mot tillväxtmål och istället för att använda oss av ekonomiska mål som BNP utan hänsyn till andra värden. Att inkludera alla i omställningen är av stor vikt för att få till ett hållbart samhälle även för kommande generationer. Där tar Partiet Vändpunkt hänsyn till landsbygden i omställningen. Det är olika förutsättningar vilket också bör speglas i ett beslutsfattande på politisk nivå.

Berätta lite om din bakgrund.

Sedan tidigare utbildad socionom som efter några år i arbetslivet skolade om mig till marinbiolog på grund av kärleken till havet.

Varför kandiderar du till riksdagen?

För att jag har en treårig dotter som jag vill ska få en bra framtid. Klimatförändringar, en landsbygd som inte tas på allvar, en välfärd där vi ofta leker företag (skola, omsorg) istället för att fokusera på kärnverksamhet är frågor som gör mig frustrerad och som jag brinner för.

Vad vill du bidra med där?

Mina kunskaper från arbetslivet genom arbete på migrationsverket, kommun och länsstyrelse har givit mig en förståelse för vilka brister om ändå finns i vårt samhälle. Den snabba förändringsprocess som Klimatförändringen kräver har blottat några av dessa brister.

Det här visste du inte om mig

Har varit innebandytränare för lag huserandes i division 1 och är alldeles för intresserad av fotboll när jag inte är i skogen och plockar något ätbart eller renoverar hus.

Namn: Anne von Heideman

Beskrivning: 66 år, pensionär, läkare, Uppsala

Plats på listan: 9

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor, är med i Läkare för Miljön sedan cirka 30 år och även aktiv i Klimatsvaret och Klimatriksdagen. Har tidigare varit medlem i Miljöpartiet men inte på senare år. När jag fick veta att Partiet Vändpunkt hade bildats så tyckte jag att det passade väldigt bra ihop med mina tankar och jag gick med på en gång. Partiet verkade ha en väldigt seriös miljö- och klimatpolitik. Till exempel att partiet ville driva stigande koldioxidavgift med utdelning av intäkterna till medborgarna.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är född i Finland 1956 och uppvuxen i Helsingfors. Mitt modersmål är finska men jag har läst svenska i skolan. Efter studentexamen läste jag medicin. Jag flyttade till Sverige 1984 eftersom jag blivit ihop med en svensk (Magnus). Vi bor i ett kedjehus i Valsätra. Vi har två döttrar som bor i Göteborgstrakten och ett barnbarn som är åtta månader. Jag har arbetat som läkare på onkologikliniken och Palliativt centrum i Uppsala, gick i pension förra året och jobbar ibland fortfarande som timanställd på mitt gamla jobb. 

Varför kandiderar du till riksdagen?

Jag anser att de partier som i dag finns i riksdagen inte har tillräckligt bra klimatpolitik. Många riksdagsledamöter verkar inte heller ha förståelse för naturvetenskap. Jag tänkte att det behövs flera personer i riksdagen med naturvetenskaplig bakgrund. Även kunskaper i medicin och erfarenheter av sjukvårdssystemet kan vara till nytta. 

Vad vill du bidra med där?

Dialog och samarbete med övriga ledamöter. Försöka förmedla en naturvetenskaplig grundsyn och framföra argument som talar för att människan behöver leva inom naturens ramar. Öka förståelsen för klimathotet och att vi behöver agera snabbt om vi vill att våra barn och barnbarn skall ha drägliga levnadsförhållanden i framtiden.

Det här visste du inte om mig

Jag är djurvän och tycker om att pyssla i trädgården. Försöker lära mig mera om släktforskning. Efter pensioneringen har jag läst en orienteringskurs i astronomi som var intressant men ganska svår. Jag har också fått låna ett teleskop av en amatörastronom och försöker lära mig att studera olika himlakroppar.

Namn: Joachim Bergenstråhle

Beskrivning: 64 år, konstnärlig lektor, Stockholm

Plats på listan: 10

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

I besvikelse över regeringspartiernas och riksdagens oförmåga att adressera miljö- och klimatfrågor insåg jag att en ny politisk kraft måste komma fram och röra om i grytan. Jag var med i de första introducerande mötena med PV och tyckte att det fanns mer än miljöfrågor som var intressant med partiets inriktning, och gick med. Nu är jag vice ordförande i Stockholmsdistriktet.

Berätta lite om din bakgrund.

Under början av åttiotalet gick jag på D.I. (filmskolan i Stockholm. Därefter har jag ägnat mig åt regi, produktion och manusskrivande för Tv, film, teater, radio och datorspel. Jag har haft några mindre uppdrag i Teaterförbundet men annars inte varit politiskt aktiv. Dock flera förtroendeuppdrag i BRFer. 2009 började jag arbeta på Högskolan Dalarna där jag nu är anställd.

Varför kandiderar du till riksdagen?

Jag tror att det finns mycket att göra när det gäller attityden till miljöpolitik. Tyvärr har det negativa synsätt som övriga partier har på miljöreformer kommit att dominera debatten. Jag ser att en inriktning på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar politik kommer att skapa en ny framtidstro och en känsla hos väljare att det egna initiativet är viktigt och räknas. 

Vad vill du bidra med där?

Eftersom jag kommer med en bakgrund där gestaltning av olika berättelser har varit min vardag vill jag skapa berättelser om en framtid där konsumtion och kommersialism får stå tillbaka för ett samhälle med större medbestämmande, gemenskap och jämlikhet, ett samhälle med mindre stress och färre känslor av otillräcklighet. Den patriarkala normen är här utbytt mot en inkluderande och kollaborativ struktur.

Det här visste du inte om mig

Att flytta är något som jag gör ofta och gärna. Med Agneta, som jag lever med sedan tjugotalet år har flyttandet också kommit att handla om mindre och större renoveringar där mycket av arbetet har gjorts av oss själva eller med oss som arbetsledare. Den största renoveringen var en villa som vi i princip gjorde om från grund till tak. Så vill ni ha renoveringstips…

Namn: Karin Solum

Beskrivning: 77 år, f.d. gymnasielärare, Söderhamn

Plats på listan: 11

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Jag var medlem i Miljöpartiet, men det finns en gräns för hur många eftergifter man får göra – för att sitta i regeringen. Så när Carl Schlyter lämnade MP och bildade Partiet Vändpunkt, så hängde jag med. Jag tycker vårt parti omfamnar allt viktigt i livet – kort och gott.

Berätta lite om din bakgrund.

Nu 77 år, f.d. gymnasielärare i språk. Har arbetat 6 år som biståndsarbetare i portugistalande afrikanska länder. Besökt Brasilien, för fågelskådning, och fått se Amazonas regnskog avverkas. Varit politiskt engagerad sedan kuppen i Chile 1973, på vänsterkanten. Är gift och bor på landet där vi odlar bl.a. potatis och är självförsörjande på det. Har varit idrottsaktiv: handboll i allsvenskan, vårt lag Väster tog Upplands första DM i damfotboll, orientering, simning, pingis och höjdhopp. Nu tar jag en löprunda på 5-6 km. varannan dag.…Är född i Boden, men har sett världen.               

Varför kandiderar du till riksdagen?

Jag tror att jag med mina erfarenheter kan göra insatser. Och jag har inte svårt för att tala!!

Vad vill du bidra med där?

Med styrka stötta PVs kritik av det omöjliga med evig tillväxt. Inget annat parti vågar ge sig på denna heta potatis. Pengars och mer pengars inflytande över vårt tänkande måste få ett stopp. Vi är människor och vi behöver varandra och djuren och naturen för att må bra.

Det här visste du inte om mig

Jag har bara en tå, stortån, på vänster fot. En krokodil… nä… jag föddes sån. Men jag har kunnat vara aktiv idrottsmänniska för det. Det är bara en sak som inte gick: dansa balett, när vi kom till tåspetsskorna.Och så gillar jag att sjunga i kör. Jag har skrivit och gett ut 7 böcker.

Namn: Torbjörn Lahti

Beskrivning: 68 år, konsult hållbar utveckling, Umeå

Plats på listan: 12

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

Det enda partiet som vågar gå hela vägen in i en hållbar värld där vi omprövar vårt sätt att se på ekonomi och inser att vi måste ha en radikal minskning av material- och energiflödena i samhället 

Berätta lite om din bakgrund.

Har arbetat professionellt med hållbar utveckling alltsedan 1980-talet. Under de senaste tjugo åren alltmer internationellt utanför EU. Drivs av övertygelsen av att vi måste få en global gräsrotsrörelse för ett hållbart paradigm.

Varför kandiderar du till riksdagen?

Behövs ett nytt parti som vågar stå för den radikala omställning som måste ske om vi ska ha en chans att hantera de ödeshot som vilar över mänskligheten. Är beredd att bistå med min erfarenhet. 

Vad vill du bidra med där?

Systemsyn och kunskap kring hållbar ekonomi och hållbara förändringsprocesser, inklusive grundläggande mänskliga behov.

Det här visste du inte om mig

Stressar av på piano ibland. Gillar att improvisera.

Namn: Mats Olsson

Beskrivning: 75 år, pensionär, prof emeritus markvetenskap, Sigtuna

Plats på listan: 13

Namn: Bengt-Uno Andersson

Beskrivning: 59 år, biomedicinsk analytiker, Malmö

Plats på listan: 14

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

När jag letade efter ett parti som stämde bättre in på min syn på politiken så hittade jag Partiet Vändpunkt som fångade mitt intresse. Det var politik som jag ansåg vettig och där jag kunde vara med och forma den.

Berätta lite om din bakgrund.

Jag är uppväxt på en gård på Österlen. Efter gymnasiet utbildade jag mig till Biomedicinsk Analytiker. Efter utbildningen har jag jobbat på lite olika lab. Jag har också varit fackligt förtroendevald i över 25 år. 

Varför kandiderar du till riksdagen?

Partiet Vändpunkt har en politik som jag tror är den rätta för klimatet och samhället.

Vad vill du bidra med där?

Min erfarenhet inom sjukvården och som fackligt förtroendevald. Att lyfta frågor kring vård och omsorg.

Det här visste du inte om mig

Jag gillar hårdrock och är lite fotbollsnördig.

Namn: Peter Ivarsson

Beskrivning: 63 år, Utvecklingsledare / problemlösningsarkitekt, Stockholm

Plats på listan: 15

Namn: Mats Willers

Beskrivning: 74 år, pensionär, terapeut, Stockholm

Plats på listan: 16

Varför gick du med i Partiet Vändpunkt?

När jag 2019 i februari läste att det skapats ett parti som ville komma från toppstyrning och där man inte ville kasta skit på meningsmotståndare så ville jag bidra till att skapa ett sådant parti.

Berätta lite om din bakgrund.

Född och bott i Stockholmsområdet mestadels men bodde i Skåne mellan 10 och 25 års ålder.. Efter en skilsmässa -79 började en lång inre resa. Den professionaliserades så att jag sedan 2002 arbetar som individual- och parterapeut. Sedan 30 år lever jag med Maria. På vägen har jag fått 4 barn varav en transexuell dotter har gått bort och fått 7 barnbarn.Läste till civilingenjör och arbetade sedan i IT-branschen till 2002.

Varför kandiderar du till riksdagen?

För att göra partiet synligt och supporta de som motiveras av att vi ställer upp i riksdagsvalet.

Vad vill du bidra med där?

Skulle vi komma in skulle jag arbeta för att få till en så sociokratisk grupp som möjligt. Dvs att få gruppen så trygg som möjligt där dialog går före debatt. Förutom det självklara att arbeta för vårt partiprogram så skulle jag verka för att decentralisera makt så att beslut trycks ner så långt som möjligt och individen känner sig hörd.

Det här visste du inte om mig

Startat föräldrakooperativt dagis i Järfälla -75 som fortfarande fungerar fast nu som personalkooperativ.