PV stödjer FFFs upprop!

Som förslag på hur Sverige skall arbeta med detta ställer Fridays for future bla krav på att mål för minskade utsläpp skall följas upp på årlig basis. Vi i Partiet Vändpunkt ställer oss bakom detta upprop och ser de frågor som lyfts i detta som en nödvändighet för en trygg framtid för alla, såväl i Sverige som globalt.