PV stödjer FFFs upprop!

Som förslag på hur Sverige skall arbeta med detta ställer Fridays for future bla krav på att mål för minskade utsläpp skall följas upp på årlig basis. Vi i Partiet Vändpunkt ställer oss bakom detta upprop och ser de frågor som lyfts i detta som en nödvändighet för en trygg framtid för alla, såväl i Sverige som globalt.

Beslut ordinarie kongress 2020

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, skogs- och lantbruk, gruvnäring, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.