Uttalande om Gaza

Vi, liksom hela världen, reagerade med sorg och bestörtning inför nyheten om Hamas dåd i Israel den 7e oktober. En bestörtning som levt kvar under de veckor som följt och den utveckling vi sett i det våld Israel svarade med. Vi värnar om allt liv, mänskligt såsom icke-mänskligt. Att aktivt välja att döda civila kan aldrig försvaras, oavsett från vem våldet kommer ifrån. Hamas attack var ett krigsbrott och som sådant förkastligt. Israel har svarat med disproportionerliga motattacker som också inneburit krigsbrott. Även det är förkastligt. FN-experter varnar för att läget i Gaza snabbt kan utvecklas till ett folkmord. Detta är något vi givetvis tar avstånd ifrån. Våra sympatier ligger i första hand hos den civila befolkningen som aldrig skall straffas kollektivt för vad en regering, terrorgrupp eller enskilda individer gjort. 

Därför kräver vi ett omedelbart eldupphör och att humanitära förnödenheter släpps in. Utifrån detta tar vi även avstånd från förslag som att skicka vapen, eller annat militärt stöd, till en redan allt för våldsam konflikt. 

Världen står inför enorma utmaningar med en eskalerande klimatkris där ekonomiska kriser, matbrist och naturkatastrofer kommer att tära på mellanmänskliga relationer. Den enda vägen ut ur krisen är sammanhållning. Terrorgrupper eller totalitära makthavare vinner på splittring och rädsla. De vill inte att vi går samman och formar något nytt, och just därför är det vad vi behöver göra. För allt levande, för alla människor, för en ljusare framtid. 

Partiet Vändpunkt