Nyheter

Minnesord

Publicerat den

Det är med stor sorg vi mottar nyheten att Pentti Kinnunen, en stark och viktig röst i Partiet Vändpunkt, har gått bort. Pentti hade en djup kunskap om och stort engagemang i frågor om interndemokrati och medlemmars inflytande, och hans närvaro i partiet gjorde reell skillnad. Pentti var en person vars handlingar sannerligen speglade den […]

Nyheter

Vår medlem Karin skriver om skogen

Publicerat den
Karin Solum på kalhygge

Vår medlem Karin Solum skriver idag om behovet av skog i Söderhamns-Kuriren. Tack för det Karin! Tillsammans ställer vi om. *** ”Min” skog – borta! Skog har inget värde förrän det är avverkat, hörde jag någon påstå. Men den verkliga vinsten av en skog, eller alla skogar i världen, är de som lever. De bidrar […]

Nyheter

Beslut ordinarie kongress 2020

Publicerat den

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, skogs- och lantbruk, gruvnäring, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.

Nyheter

Beslut extrakongress 2020

Publicerat den

Vid vår extrakongress 2020 antogs fyra propositioner och en rad olika att-satser på flera politiska områden rörande klimat, energi, skogs- och lantbruk, gruvnäring, rätten till bostad, basinkomst, ekonomisk jämlikhet, samhällsutveckling, fred och demokrati med mera. I detta inlägg kan ni hitta en folder med ett urval av den politik som fick genomslag, samt kompendier på samtliga att-satser och de propositioner vi röstade igenom.

Nyheter

Första maj 2021

Publicerat den

De senaste 20 åren har Sverige förändrats. Sverige har idag en lägre skatt för företag än vad nyliberalismens högborg USA har. Fackligt medlemskap har minskat drastiskt och vi ser framväxten av ett verkligt så kallat “prekariat”, d.v.s människor med så liten inkomst att de inte klarar vardagen. Ofta jobbar dessa människor inom den så kallade […]

Miljöpolitik

PV:s Thomas Hahn kräver transparens gällande skogens naturvårdsavsättningar

Publicerat den
Thomas Hahn

Aktuell Hållbarhet har en artikel med PV:s styrelseledamot Thomas Hahn där han säger att det behövs mer transparens i svenskt skogsbruk.

”Generellt är det ett jätteproblem att samhället enats kring ”carbon disclosure”, det vill säga transparens om koldioxidutsläpp med mycket detaljer, men vi har ännu inte enats om ”biodiversity disclosure”, säger Thomas Hahn…